Samtykkeerklæring

Samtykkeerklæring ved ansøgning om kørekort (P23T)

2023

Når du ønsker at tage kørekort, inden du er fyldt 18 år, skal forældremyndighedsindehaver(e) give samtykke til, at der kan udstedes et kørekort til dig.