Produktkrav ved Brexit

Sidst opdateret 08/01/2021
Her kan du få information om reglerne for produktkrav, herunder biler, ved Brexit.

Hvis du importerer varer fra UK eller eksporterer varer til UK, skal du være opmærksom på, at fra 1. januar 2021 vil UK ikke længere være forpligtet til at følge reglerne i EU.

 

Det betyder, at du som importør skal undersøge, om de importerede produkter lever op til EU’s produktregler, eller at du som eksportør skal forholde dig til, hvilke produktregler der kommer til at gælde i UK fremadrettet. 

Du skal være opmærksom på, at markedsføringstilladelser, certifikater, licenser, godkendelser og autorisationer, der er udstedt af britiske myndigheder, bemyndigede organer i UK eller akkrediterede certificeringsorganer i UK, som udgangspunkt ikke vil være gældende ved salg af varer i EU.

 

Britisk udstedte autorisationer, godkendelser og licenser, der anvendes til at demonstrere overensstemmelse med EU-lovgivningen, skal overføres til EU eller genudstedes af tilsvarende organer i EU, for at varen fortsat kan importeres til EU ligesom autorisationer, godkendelser og licenser, der demonstrerer overensstemmelse med nationale bestemmelser i UK ikke vil kunne anvendes i EU. 

 

I aftalen mellem EU og UK forpligtes både EU og UK til at acceptere produkter, som lever op til UNECE-regulativerne. Du skal derfor være opmærksom på, at godkendelser, der dokumenterer overensstemmelse med relevante UNECE-regulativer, som udgangspunkt vil blive accepteret i både UK og EU også når disse er udstedt i UK.