Regler for kørekort ved Brexit

Sidst opdateret 08/01/2021
Her kan du få information om reglerne for kørekort efter Brexit.
Efter Brexit er UK ikke længere omfattet af EU’s regler for gensidig anerkendelse af kørekort. 

Færdselsstyrelsen har ikke grundlag for at vurdere UK’s regler for anvendelse af kørekort fra Danmark eller andre EU-lande ved kørsel i UK efter Brexit. Det anbefales derfor, at du følger udviklingen hos de britiske myndigheder. 

Hvis du opholder dig midlertidigt i Danmark, er det muligt at bruge dit britiske kørekort, da det i Danmark er bestemt, at kørekort, som er udfærdiget med latinske bogstaver, eller som er ledsaget af en oversættelse til dansk, engelsk eller fransk, kan bruges til kørsel i Danmark. 

Det samme gør sig ikke nødvendigvis gældende i de øvrige EU-lande. Det betyder, at hvis du kører i et andet EU-land end Danmark, så kan det blive nødvendigt for dig at erhverve et internationalt kørekort, som skal bæres sammen med det almindelige kørekort. 

Hvis du har et kørekort udstedt i UK og er bosat i Danmark, vil det være nødvendigt at ombytte dit kørekort. Fremgangsmåden herfor afhænger af, hvornår dit britiske kørekort er udstedt. Hvis dit kørekort er udstedt før den 1. januar 2021 vil du kunne ombytte dit britiske kørekort uden krav om kontrollerende køreprøve. Hvis kørekortet omvendt er udstedt efter den 1. januar 2021, skal det ombyttes efter de almindelige regler for tredjelande, hvor der er krav om kontrollerende køreprøve. Du kan køre på dit britiske kørekort indtil 180 dage efter den 1. januar 2021, eller indtil 180 dage fra den dag du får bopæl i Danmark.