Arbejdstidsregler for selvstændige vognmænd

Sidst opdateret 18/08/2020
Her kan du læse om, hvilke regler der gælder for selvstændige vognmænd, der udfører mobile vejtransportaktiviteter.

Hvem er omfattet af arbejdstidsreglerne?

Selvstændige vognmænd, der selv udfører gods- eller buskørsel, der er omfattet af køre- og hviletidsreglerne, er fra den 1. juli 2012 omfattet af arbejdstidsregler. Direktører i vognmandsselskaber er ligeledes omfattet af reglerne, hvis de selv udfører kørsel. Også selvstændige vognmænd og direktører, der kun lejlighedsvis udfører kørsel, er omfattet. 

Fakta om reglerne

Max. ugentlig arbejdstid: 60 timer


Gennemsnitlig ugentlig arbejdstid over 6 måneders periode: 48 timer


Pause skal indlægges efter senest:
6 timers arbejde


Pausen skal være:


 • 30 minutter, hvis samlede arbejdstid er på 6-9 timer eller
 • 45 minutter, hvis samlede arbejdstid er på mere end 9 timer


Natarbejde:
Ethvert tidsrum på mindst 4 timer mellem kl. 00.00-07.00

Hvad skal registreres? 

Når du skal registrere din arbejdstid, skal du registrere: 

 

 • kørsel,
 • på- og aflæsning, 
 • hjælp i forbindelse med passagerers ind- og udstigning af køretøjet, 
 • rengøring og teknisk vedligeholdelse, 
 • ethvert andet arbejde, der har til formål at sikre køretøjets, lastens og passagerernes sikkerhed eller at opfylde lov- eller forskriftsmæssige forpligtelser, der specifikt knytter sig til den pågældende transport, herunder opsyn med på- og aflæsning, administrative formaliteter med politi, toldvæsen, indrejsemyndigheder osv. 
 • administrativt arbejde, der specifikt knytter sig til den konkrete transport, herunder tilbudsgivning og fakturering.

 

Hvad skal ikke registreres?

Generelt administrativt arbejde, der ikke knytter sig til en aktuel transport, er ikke omfattet af arbejdstiden. Dette er f.eks.: 

 

 • Revisorbesøg
 • Møde med banken 
 • Bogføring 
 • Evt. lønafregning
 • Generel egenkontrol af køre- og hviletid.

 

Hvordan skal arbejdstiden registreres? 

Du kan registrere arbejdstiden på følgende måder: 

 

 1. Ved at anvende køretøjets kontrolapparat
  • Husk tilføjelse af manuelle registreringer (andet arbejde) i det digitale kontrolapparat i forbindelse med den konkrete transportopgave
 2. Ved at registrere på et skema som supplement til de registrerede køre- og hviletidsdata. Der foreligger et link til skema nederst på siden.
 3. Ved at registrere i en spiralkalender eller lignende. Husk, at det skal noteres, hvis der indgår natarbejde i transportopgaven.

 

Du skal registrere din arbejdstid og opbevare oplysningerne i 2 år. 

 

Hvem kontrollerer oplysningerne?  

Styrelsen kontrollerer oplysninger om arbejdstid for selvstændige vognmænd. Du har pligt til efter anmodning fra styrelsen at indsende oplysninger om den registrerede arbejdstid samt dokumentation i form af fartskriveroplysninger. Overtrædelse af bestemmelserne straffes med bøde.

Skema

Skema til registrering af arbejdstid for selvstændige vognmænd

Du kan bruge denne blanket til at registrere din arbejdstid.

Bekendtgørelse

BEK nr. 450 af 11/05/2012

Bekendtgørelse om arbejdstid for selvstændige vognmænd, der udfører mobile vejtransportaktiviteter

Gældende fra

01/07/2012

Regulering om selvstændige vognmænds arbejdstidsregler.