Styrelsens opgaver vedrørende buskørsel

Sidst opdateret 19/02/2020
Styrelsen udsteder nationale og internationale tilladelser til buskørsel og fører tilsyn med, at indehaverne til enhver tid opfylder betingelserne for tilladelsen.

Bemærk (Opdateret den 11. oktober 2019)

Regeringen har strammet fortolkningen af reglerne om bus-cabotage - læs mere under International buskørsel i menuen til venstre.
Styrelsen tager også stilling til spørgsmål om ikke-erhvervsmæssig buskørsel.

Erhvervsmæssig buskørsel

Erhvervsmæssig personbefordring med en bus kræver tilladelse fra styrelsen. En bus er et motorkøretøj indrettet til befordring af flere end 9 personer, føreren medregnet.

Erhvervsmæssig personbefordring er kørsel:

 

  • med personer uden en nærmere tilknytning til den person, virksomhed eller sammenslutning, der udfører eller lader kørslen udføre,
    som udføres mod vederlag, eller 
  • som udgør den pågældende persons, virksomheds eller sammenslutnings primære formål.

 

Tilladelse til buskørsel giver ret til at udføre anden form for buskørsel end rutekørsel i Danmark og inden for EU. Der kræves en kontrakt eller en særlig tilladelse til udførelse af rutekørsel.

Ikke-erhvervsmæssig buskørsel

Den ikke-erhvervsmæssige buskørsel kan udføres tilladelsesfrit. Som eksempler på tilladelsesfri kørsel kan nævnes:

 

  • en virksomheds befordring af ansatte
  • en forenings befordring af foreningens aktive medlemmer 
  • en kommunal eller privat institutions befordring af patienter, elever og ansatte 
  • en privat persons befordring af personer, som den pågældende har nærmere tilknytning til f.eks. den nærmeste familie eller nære venner.

 

Kørslen skal udføres vederlagsfrit, idet der dog kan godtgøres udgifter forbundet med kørslen som f.eks. udgifter til benzin og olie.

En tilladelsesfri bus kan føres af en person, der opfylder lovgivningens krav til føreren, herunder krav om chaufføruddannelsesbevis. Se nærmere om krav til førere af ikke-erhvervsmæssige busser ved at benytte linket nederst på siden.

Reglerne om ikke erhvervsmæssig buskørsel er beskrevet i vejledning om tilladelsesfri buskørsel, som kan findes ved at benytte linket nedenfor.

Vejledning

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Denne vejledning beskriver hovedreglerne for kommuners og kommunale institutioners m.fl. anvendelse af busser i det daglige. Herudover søger den at svare på de hyppigst stillede spørgsmål inden for området.