Om godskørsel

Sidst opdateret 18/08/2020
Her kan du læse om styrelsens opgaver vedrørende udstedelse af tilladelser til godskørsel, samt forklaring af termerne "godskørsel for fremmed regning" og "firmakørsel".

Færdselsstyrelsen gør opmærksom på at sagsbehandlingen ikke påbegyndes før dokumentation for egenkapital foreligger.


Styrelsen udsteder nationale og internationale tilladelser til godskørsel for fremmed regning og fører tilsyn med, at indehaverne til enhver tid opfylder betingelserne for tilladelsen.

Godskørsel for fremmed regning

Godskørsel for fremmed regning er kørsel mod betaling med gods i en lastbil eller et vogntog, hvor godset ikke tilhører eller på anden måde er knyttet til den registrerede bruger af bilen. Er lastbilen eller vogntoget over 3,5 tons tilladt totalvægt, kræver kørslen tilladelse fra styrelsen.

Relevante blanketter

Styrelsen har oprettet en oversigt med links til de forskellige ansøgningsskemaer på godskørselsområdet.

Firmakørsel

I modsætning til godskørsel for fremmed regning kræver firmakørsel ikke tilladelse. Du kører firmakørsel, hvis du transporterer gods, der tilhører den virksomhed, der er registreret som bruger af køretøjet. 

Der er også tale om firmakørsel, hvis du transporterer gods, som virksomheden lejer, låner, udlåner eller er i besiddelse af med henblik på køb, salg, fremstilling, behandling, bearbejdning eller reparation. Transporten kan også udføres med et lejet køretøj uden fører. Kørslen må kun være en hjælpefunktion til virksomhedens samlede aktiviteter.