Transport af farligt gods

Sidst opdateret 19/02/2020
Her kan du læse om regler for transport af farligt gods.

Vejtransport af farligt gods i Danmark skal som hovedregel foregå efter ADR-konventionens bestemmelser (Konvention om International Transport af Farligt Gods ad Vej). Se seneste udgave af ADR-konventionen nederst på siden.


Administrationen af bestemmelserne om transport af farligt gods ad vej varetages i Danmark af en række forskellige myndigheder:

 

  • Færdselsstyrelsen er regeludstedende myndighed og varetager vejledning i bekendtgørelsens bestemmelser.

 

  • Beredskabsstyrelsen deltager på Færdselsstyrelsens vegne i det internationale arbejde med ADR-konventionen og varetager som hovedregel vejledning i ADR’s bestemmelser.

 

  • Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udsteder regler om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods og varetager vejledning i disse bestemmelser.


Godkendelse af køretøjer til transport af farligt gods


Ansøgninger om ADR-godkendelse af køretøjer til vejtransport af farligt gods samt udstedelse af ADR-attester til godkendte køretøjer behandles af en godkendt synsvirksomhed. Ansøgningsskema kan findes ved hjælp af linket nedenfor.
Ansøgning

Ansøgning om godkendelse af køretøjer til transport af farligt gods ad vej (ADR)

Blanket til ansøgning om godkendelse af køretøjer til transport af farligt gods ad vej (ADR).

Lovgivning om transport af farligt gods

Oversigt

Konvention om international transport af farligt gods ad vej (ADR) 2023

Konvention om international transport af farligt gods ad vej (ADR)

Bekendtgørelse

BEK nr. 543

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods

Gældende fra

01/07/2012

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods

Bekendtgørelse

BEK nr 828 af 10/06/2017

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods

Gældende fra

01/07/2017

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods.

Tidligere ADR-konvention

Oversigt

Konvention om international transport af farligt gods ad vej (ADR) 2021

Konvention om international transport af farligt gods ad vej (ADR)

Bekendtgørelse

ADR 2021

Rettelsesblad nr. 1 til den danske udgave af ADR 2021

Gældende fra

23/04/2021

Rettelserne i dette rettelsesblad vedrører alene rettelser til den danske udgave af ADR, som anført med ”(DK)” i første kolonne.