Udlejning af chaufførvikarer

Sidst opdateret 30/01/2020
Her finder du krav og retningslinjer for dig, som ønsker at drive chaufførvikarvirksomhed.

Udlejning af chaufførvikarer

Sidst opdateret 30/01/2020
Det kræver en godkendelse fra styrelsen at udleje chaufførvikarer til kørsel med danske lastbiler i Danmark.
Er du indehaver af en vognmandstilladelse, kan du søge styrelsen om godkendelse til at drive chaufførvikarvirksomhed.

Det er en betingelse for opretholdelse af en vognmandstilladelse og dermed også opretholdelse af godkendelse til udlejning af chaufførvikarer, at virksomheden har mindst en indregistreret lastbil til godskørsel for fremmed regning.

Godkendelsen omfatter udlejning af chauffører til godstransport med lastbiler eller vogntog med en samlet tilladt totalvægt over 3,5 tons og til erhvervsmæssig buskørsel.

Ansøgningsskemaet finder du nedenfor. 

Du skal – ud over at opfylde betingelserne for at få en vognmandstilladelse – opfylde følgende krav for at få en godkendelse til at udleje chaufførvikarer:

Særligt for personligdrevne virksomheder


Styrelsen skal gøre opmærksom på, at godkendelsen kun tillader udlejning af ansatte chauffører. Ejeren i en personlig drevet virksomhed kan således ikke udleje sig selv.

Faglige kvalifikationer

Du skal have bestået et godsvognmandskursus. Har du bestået et godsvognmandskursus før 2000, skal du gennemføre et særligt kursusmodul om vikarudlejning, som er godkendt af styrelsen.

Økonomi

Kravet til vejtransportvirksomhedens egenkapital for etablering af en chaufførvikarvirksomhed udgør pr. 1. januar 2023 66.900 kr.. Det betyder, at danske vejtransportvirksomheder ikke skal opfylde yderligere krav for at blive godkendt som chaufførvikarvirksomhed udover det eksisterende krav for vejtransporttilladelser.

Udenlandske chaufførvikarvirksomheder

En vognmand fra et EØS-land (Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig) kan få udstedt en chaufførvikargodkendelse i tilslutning til en fællesskabstilladelse.

Vognmanden skal gennemføre et vikarudlejningskursus i Danmark eller dokumentere, at vedkommende har gennemført et kursus i et andet EØS-land, der kan sidestilles med et vikarudlejningskursus. Endvidere skal vognmanden opfylde egenkapitalkravet for vikarvirksomheder.

Det er en betingelse for at imødekomme en ansøgning, at chaufførvikarvirksomheden bekræfter at ville følge niveauet i gældende danske overenskomster ved kørsel med danske biler i Danmark.
Ansøgning

Ansøgning om godkendelse til drift af chaufførvikarvirksomhed

Brug denne blanket hvis du søger om godkendelse til at udleje chauffører erhvervsmæssigt.
Erklæring

Erklæring fra chaufførvikarvirksomheden

Chaufførvikarvirksomheden skal udfylde denne blanket og udlevere den til lejeren af en chaufførvikar mhp. at sikre, at den planlagte kørsel kan udføres af chaufførvikaren efter køre- og hviletidsbestemmelserne.

Godkendte chaufførvikarvirksomheder

Sidst opdateret 18/08/2020
Liste over udenlandske virksomheder, som er godkendt til drift af chaufførvikarvirksomhed.

Liste over udenlandske virksomheder, som er godkendt til drift af chaufførvikarvirksomhed.

For oplysninger omkring danske virksomheder, som er godkendt til drift af chaufførvikarvirksomhed henvises der til styrelsens hjemmeside, www.fstyr.dk under ’Find transportvirksomhed’.

Udenlandske virksomheder

 • H.P. Therkelsen Logistics GmbH

  Alter Kirchenweg 83

  24983 Handewitt, Tyskland

 • ICB England LTD

  Cambridge CB24 5LP

  Fenlow Farm, West Fen, Willingham, England

 • JHT Euro Trucking SRL

  Str. Transilvania Nr. 1 Bl. D3. Sc. F, Ap. 2

  RO-110429 Pitesti, Rumænien

 • Kim Johansen Transport OÜ

  A.H. Tammsaare 47

  11316 Tallinn, Estland

 • KP Logistik

  Stavenhagen GmbH

  Preetzer Strasse 1

  17153 Stavenhagen, Tyskland

  DE137237662

 • KP Logistik

  Wustermark GmbH

  Leipziger Strasse 3

  14641 Wustermark, Tyskland

  DE194748131

 • Lauge Transport GmbH

  Europastrasse 33

  24976 Handewit, Tyskland

 • Scandi Logistic S.L.

  Alonso De Ojeda 13, 2B

  ES-30007 Murcia, Spanien

 • Scandi Logistics GmbH

  Alter Kirchenweg 83

  24983 Handewitt, Tyskland

 • Sehested Transport Polska Sp.zo.o

  Ul. Szamarzwskiego 36/2

  60532 Poznan, Polen

 • SIA Asat Elstone

  18. Novembra iela 80 - 1A

  LV-5404 Daugavpils, Letland

 • Stokholm Transport AB

  Hjälleröd 116

  SE-243 92 Höör, Sverige

 • UAB Kurt Beier

  Kirtimu g. 41

  LT - 2028 Vilnius, Litauen