Parkering på motorvejsrastepladser

Sidst opdateret 10/09/2020

Køretøjer må maksimalt parkere 25 timer på motorsvejsrastepladserne i Danmark. Det er Færdselsstyrelsen, der varetager parkeringskontrollen.

 

Parkeringskontrollen udføres af styrelsens parkeringskorps og retter sig mod både danske og udenlandske køretøjer.

Højst 25 timers parkering

Parkeringskontrollens formål er at sikre, at tidsbegrænsningen på 25 timers parkering overholdes. Tidsbegrænsningen er blandt andet sat for at sikre en tilstrækkelig kapacitet på de statslige rastepladser.

Andre parkeringsforseelser

Ved parkeringskontrollen ses der også efter øvrige parkeringsforseelser. Det betyder, at alle parkeringsregler som udgangspunkt kontrolleres uanset, hvilket køretøj der er tale om. Det gælder f.eks. parkeringer udenfor afmærkede båse og parkering på pladser reserveret til bestemte køretøjstyper.

Færdselsstyrelsen vurderer løbende parkeringskontrollen for at sikre fokus på de kapacitetsmæssige udfordringer på de statslige rastepladser.

Parkeringsregler

Sidst opdateret 10/09/2020
Her kan du finde de regler, der gælder for parkering på motorvejsrastepladser i Danmark.

Bekendtgørelse

BEK nr 1696 af 20/12/2018

Bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens parkeringskontrol på statslige veje

Gældende fra

01/01/2019

Bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens parkeringskontrol på statslige veje.

P-afgift

Sidst opdateret 10/09/2020
Har du fået en p-afgift, skal du betale inden for 10 dage.

Spørgsmål og svar

Du betaler enten elektronisk via virk.dk eller ved bankoverførsel. Hvis du overfører via bank, er det meget vigtigt, at du husker at skrive navn, registreringsnummer og løbenummer korrekt, da vi ellers ikke kan registrere din betaling. Bankinformationer findes nedenfor:

                 SWIFT: DABADKKK
                 IBAN: DK9702164069223354
                 Reg.nr.: 0216, kontornr.: 4069223354

Er p-afgiften ikke betalt inden for fristen på 10 dage, får du en betalingspåmindelse 14 dage efter, at p-afgiften er udstedt. Betalingsfristen på betalingspåmindelsen er 10 dage.

Har Færdselsstyrelsen fortsat ikke modtaget betaling 14 dage efter, at betalingspåmindelsen er sendt, sendes en rykkerskrivelse til ejeren/brugeren af køretøjet. Betalingsfristen på rykkerskrivelsen er 10 dage.

Modtager Færdselsstyrelsen fortsat ikke betaling for afgiften, oversendes sagen til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.
Du kan ikke klage over parkeringsafgiften.

Hvis du har spørgsmål til din parkeringsafgift, kan du kontakte Færdselsstyrelsen på mail via info@fstyr.dk.

Statisk over p-afgifter

Sidst opdateret 10/09/2020
Færdselsstyrelsen udarbejder hver måned statistik over antallet af pålagte p-afgifter.

Status for Færdselsstyrelsens parkeringskontrol

Her finder du de seneste rapporter for p-afgifter.