Sagsbehandlingstider

Sidst opdateret 07/02/2020
Nedenfor kan du læse mere om sagsbehandlingstider på nogle typer af tilladelser og godkendelser vedrørende erhvervstransport.

Der er i øjeblikket en forlænget sagsbehandlingstid på tilladelser inden for erhvervstransportområdet hos Færdselsstyrelsen. Det betyder, at den forventede sagsbehandlingstid er omkring 10-12 uger.
Færdselsstyrelsen kommunikerer via e-boks, der opfordres derfor til at holde øje hermed.


Det er styrelsens mål, når der ikke er forlænget sagsbehandlingstid på området, at ansøgeren kan forvente at få en skriftlig afgørelse senest 8 uger efter, at styrelsen har modtaget ansøgningen.


Nogle sager kan kræve en længere sagsbehandlingstid end ovenfor nævnt, også de sager, der allerede har en generelt forlænget sagsbehandlingstid. Det kan eksempelvis være, hvis der er behov for at indhente yderligere oplysninger fra ansøger eller andre myndigheder, eller hvis sagen er særligt kompliceret og/eller principiel.