Klip i kørekortet

Sidst opdateret 31/08/2021
Får du for mange klip i dit kørekort, risikerer du at miste førerretten.

Klippekortordningen betyder, at du kan blive frakendt førerretten eller blive pålagt et kørselsforbud, hvis du tre gange over en periode på tre år overtræder visse bestemmelser i færdselsloven, som udløser et klip. Dette gælder uanset, om overtrædelserne er begået ved flere forskellige kørsler, under ét kørselsforløb eller i samme situation.

 

Tre klip inden for tre år giver betinget frakendelse

Hvis du inden for tre år begår tre overtrædelser med et motorkøretøj eller på stor knallert, som medfører et klip i kørekortet, vil du få en betinget frakendelse af førerretten. Det betyder, at du inden for en periode ikke må begå nogen overtrædelser igen, der medfører klip, hvis ikke du ubetinget skal miste dit kørekort og retten til at køre bil eller stor knallert.

Du vil dog få et kørselsforbud allerede ved to klip, hvis du får klippene inden for de første tre år efter at du har erhvervet kørekort for første gang.

Hvis du inden for en periode af tre år begår seks overtrædelser, som har medført klip i kørekortet (eller fire klip som førstegangserhverver), vil du få en ubetinget frakendelse af førerretten i forbindelse med det sidste klip.

 

Et klip gælder i tre år fra overtrædelsen

Et klip gælder i tre år fra den dag, hvor overtrædelsen blev begået. Hvis du vil vide, hvor mange klip du har, skal du henvende dig til den lokale politistation.