Kørekort til motorcykel

Sidst opdateret 04/07/2023
Her kan du læse om reglerne for kørekort til motorcykel. Få mere at vide om de forskellige kørekortkategorier, og hvilke krav du skal opfylde.

Der findes tre forskellige kørekortkategorier til motorcykel. For at erhverve kørekort til motorcykel skal du, ligesom ved kørekort til bil, opfylde følgende krav, uanset kategori:

 

 • have en lægeattest, som dokumenterer syn, hørelse m.m.
 • have sædvanlig bopæl i Danmark
 • have gennemført et kursus i færdselsrelateret førstehjælp
 • have gennemført køreundervisning sammen med en kørelærer

 


Kategorierne og alderskravene ser ud som følger:

 

 • Kategori A2 (mellem motorcykel) – 20 år
 • Kategori A (stor motorcykel) – 24 år


Selve ansøgningen om kørekort til motorcykel skal du indlevere til Borgerservice. Du kan indlevere ansøgningen til enhver Borgerservice i en valgfri kommune i Danmark, uanset hvor i landet du bor.

Kørekort til kategori A1 – lille motorcykel

Hvis du er 18 år og ønsker at tage kørekort til motorcykel, kan du tage kørekort til kategori A1, lille motorcykel.


Med et kørekort til kategori A1 må du køre følgende køretøjer:

 

 • Tohjulet motorcykel med eller uden sidevogn med et maksimalt slagvolumen på 125 cm3, en maksimal motoreffekt på 11 kW og et forhold mellem motoreffekt og køreklar vægt på højst 0,1 kW/kg.
 • Trehjulet motorcykel med en motoreffekt på højst 15 kW eller trehjulet bil med en motoreffekt på højst 15 kW.

Kørekort til kategori A2 – mellem motorcykel

Du kan som udgangspunkt tage kørekort til kategori A2, mellem motorcykel, når du er fyldt 20 år ved at gennemføre køreundervisning og køreprøve til mellem motorcykel.


Hvis du i forvejen har kørekort til lille motorcykel og har mindst 2 års erfaring på denne, kan du få udstedt kørekort til kategori A2 -  motorcykel, hvis du består en praktisk prøve på en motorcykel, kategori A2.

Er du værnepligtig, mekaniker eller lignende, kan du tage kørekort til kategori A2 som 18-årig. Kørekortet giver, indtil du fylder 20 år, alene ret til at føre køretøjer i tjenesten eller til at føre køretøjer, der afprøves i forbindelse med reparation eller vedligeholdelse under din uddannelse.   

 

Med et kørekort til kategori A2 må du køre følgende køretøjer:

 

 • Køretøjerne under kategori A1
 • Tohjulet motorcykel med eller uden sidevogn med en maksimal motoreffekt på 35 kW og et forhold mellem motoreffekt og køreklar vægt på højst 0,2 kW/kg og ikke afledt af motorcykler med mere end den dobbelte maksimale motoreffekt.

Kørekort til kategori A – stor motorcykel

Kørekort til stor motorcykel kan som udgangspunkt erhverves, når du fylder 24 år. Det giver ret til at føre motorcykler, der ikke har begrænset motoreffekt, som er kravet til kategori A1 og A2. Har du to års motorcykelerfaring med kategori A2, kan du få kørekort til kategori A som 22-årig, hvis du består en praktisk prøve på en stor motorcykel – kategori A. 

Er du værnepligtig kan du tage kørekort til kategori A som 21-årig, hvis du har gennemført køreuddannelsen og bestået en køreprøve til kategori A. Indtil det fyldte 24 år må du kun føre køretøjer i tjenesten.

Er du mekaniker eller lignende, kan du tage kørekort til kategori A som 20-årig, hvis du har to års motorcykelerfaring med kategori A2. Kørekortet giver, indtil du fylder 22 år, alene ret til at føre køretøjer , der afprøves i forbindelse med reparation eller vedligeholdelse under din uddannelse.


Med et kørekort til kategori A må du køre følgende køretøjer:

 

 • Køretøjerne under kategori A1 og A2 Tohjulet motorcykel med eller uden sidevogn.
 • Trehjulet motorcykel med en motoreffekt på over 15 kW eller trehjulet bil med en motoreffekt på over 15 kW.