Serviceinfo - Køreprøvebooking

Sidst opdateret 13/03/2023
Her kan du finde serviceinfo vedr. frigivelse af prøver i www.koreprovebooking.dk

Opdatering af Køreprøvebooking

Pr. 27. marts 2023 gennemfører KOMBIT en systemopdatering af Køreprøvebooking. 

Hvad betyder det for dig som kørelærer?

Opdateringen medfører, at prøver ikke længere kan ombyttes mellem elever.

Hvis en elev efter den 27. marts 2023 bliver forhindret i at komme til sin prøve, skal prøven afbestilles, hvorefter den vil blive tilgængelig for andre kørelærere at booke i løsningen. 

Afbestilles prøven mindre end to hverdage før prøvens afholdelse, skal der betales et nyt gebyr, før en ny prøve kan bookes. Der er dog visse undtagelser, herunder hvis forfaldet skyldes dokumenteret sygdom hos kørelærer eller elev. Se bekendtgørelse om gebyrer og afgifter på Færdselsstyrelsens område her

Køreeleven vil som hidtil kunne logge ind i Køreprøvebooking og følge sit eget forløb.

Kommunerne og KOMBIT vil i samarbejde med Færdselsstyrelsen løbende evaluere funktionerne i Køreprøvebooking.

 

Frigivelse af prøver i forbindelse med påsken 2023
I forbindelse med påsken 2023, vil der være ændringer i frigivelsesplanen for køreprøver i Jylland og på Fyn.

 

Prøver til afvikling i uge 14 vil alle blive frigivet mandag den 13. marts. Bemærk at der ikke bliver frigivet prøver onsdag d. 15. marts. 

 

I ugerne 12, 13 og 14 vil der blive frigivet prøver på de sædvanlige ugedage, mandag og onsdag.

 

Prøver til afvikling i uge 18 vil alle blive frigivet onsdag den 12. april. Bemærk at der ikke bliver frigivet prøver mandag den 10. april (2. påskedag).

 

Se frigivelses tidspunkter

 

Kvalitetssikring i Frederikssund i uge11:
I uge 11 vil der, under nogle af køreprøverne i Frederikssund, være en ekstra prøvesagkyndig i skolevognen. Dette skyldes kvalitetssikring.

 

Færdselsstyrelsen afvikler de første praktiske prøver i kategori A1, A2 og A fra uge 9.
Du kan som kørelærer kontakte Færdselsstyrelsens planlægningsenhed, på e-mail: planlaegning@fstyr.dk, for at lave aftaler om prøver, og det vil være muligt at reservere både teoriprøver og praktiske prøver.

 

Reservationen af en prøve bliver ophævet 5 hverdage før den er planlagt afviklet, medmindre prøven er booket med elevens navn. Dette sker for at sikre, at alle kørelærere kan booke de prøver, som endnu ikke er besat og for at sikre den bedste udnyttelse af Færdselsstyrelsens ressourcer. Kørelærere skal derfor huske hurtigt at få booket deres elever ind på de prøver, som de har reserveret.

 

Når der reserveres praktiske prøver til kategorierne A1, A2 og A tilstræbes, at der reserveres prøver til kategorien til hele dagen. Ligeledes skal kørelærere ved reserveringen af prøverne aktivt sikre, at den bane, hvor prøverne skal afvikles fra, er reserveret til prøveafvikling den pågældende dato.

 

Reservationsforespørgsler, samt ophævelse af reservation
Reservationsforespørgsler skal indsendes til Planlægningen 5 uger inden ønsket dato for prøveafholdelse på planlaegning@fstyr.dk 
 
Færdselsstyrelsen frigiver forhåndsreserverede prøver uden varsel, uanset kategori og type, såfremt disse ikke er booket senest 5 hverdage inden kl. 12:00 før prøvens afholdelse. 

Ændringer vedrørende prøvested i Kvistgård
Færdselsstyrelsens prøvested i Kvistgård lukker ned med udgangen af uge 6.

Fra uge 7 afholdes såvel teori- som praktiske prøver fremadrettet fra vores nye prøvested på Løvdalsvej 5, 3000 Helsingør.

 

Frigivelse af ekstra praktiske prøver i Nordjylland

Der bliver frigivet ekstra praktiske prøver i Nordjylland i ugerne 7, 8 og 9, da vi indlåner sagkyndige fra
andre områder. De ekstra prøver bliver frigivet på de sædvanlige frigivelsestidspunkter, som kan ses her.

 

Frigivelse af ekstra praktiske prøver i Slagelse
Der bliver frigivet 192 ekstra praktiske prøver i Slagelse i ugerne 7, 8 og 9, da vi indlåner sagkyndige fra andre områder. De ekstra prøver bliver frigivet på sædvanlig tidspunkt om onsdagen.