Færdselsstyrelsens behandling af dine personoplysninger

Sidst opdateret 01/06/2022
Find her information om, hvordan Færdselsstyrelsen behandler dine personoplysninger.

Du har kontaktet Færdselsstyrelsen telefonisk. Færdselsstyrelsen er forpligtet til at orientere om behandlingen af dine data og dine rettigheder. Det er ikke nødvendigt, at du foretager dig noget som følge af orienteringen, der følger her:

Færdselsstyrelsen er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Færdselsstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Hvis du har spørgsmål til styrelsens behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os eller vores uafhængige databeskyttelsesrådgiver via kontaktoplysningerne nedenfor:

Færdselsstyrelsens kontaktoplysninger

Sorsigvej 35, 6760 Ribe
Telefon: 72218899
E-mail: info@fstyr.dk
CVR-nr.: 40850031

 

Databeskyttelsesrådgiverens kontaktoplysninger
E-mail: dpo@fstyr.dk

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

Færdselsstyrelsen fører en opkaldslog, som viser telefonnummeret på opkaldet, tidspunkt og opkaldets varighed. Formålet er at kunne lave opkaldsstatistik med henblik på understøttelse af styrelsens funktioner. Dit telefonnummer kan endvidere benyttes i forbindelse med fremsendelse af links til brugerundersøgelser. Færdselsstyrelsen har ikke adgang til at se, hvem besvarelserne kommer fra. Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Der behandles personoplysninger i form af telefonnummer. Færdselsstyrelsen behandler alene telefonnumre i det omfang, der ringes op fra et nummer, der ikke er skjult.

Opbevaring af dine personoplysninger

Oplysningerne bliver automatisk slettet efter 90 dage i loggen.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Færdselsstyrelsen.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk