Dataerklæringer

Sidst opdateret 21/12/2020
En Dataerklæring anvendes til registrering af et ikke-typegodkendelsespligtigt køretøj.

Hvad er en Dataerklæring?

Du skal bruge en Dataerklæring, hvis du skal registrere et ikke-typegodkendelsespligtigt køretøj (se nedenfor) 1. gang i Danmark.

 

Dette gælder for:

 

  • Personbiler M1 (med henholdsvis benzin- og dieselmotor, herunder plugin, elbil og N-gasbil)
  • Varebiler N1 (med henholdsvis benzin- og dieselmotor, herunder plugin samt elbil)  
  • Motorcykel  
  • Stor knallert  
  • Traktor - herunder terminaltraktor 
  • Påhængsvogn O1 og O2, påhængsvogn til motorcykel, campingvogn samt påhængsredskab med tilladt totalvægt på højst 3.500 kg.

 

Du kan læse mere om hvilke køretøjer, der behøver en Dataerklæring for at kunne synes og godkendes 1. gang i Danmark i Vejledning om syn af køretøjer, kapitel 14.02.2.2.

 

Hvem udfylder Dataerklæringen?

Dataerklæringen skal udfyldes af køretøjsfabrikanten, af køretøjsfabrikantens repræsentant (hvilket ikke er en forhandler, men den "officielle" importør af mærket), eller af en prøvningsinstans. Ved udfyldelse af Dataerklæringen erklæres, at det aktuelle køretøj opfylder en række bestemmelser, som det ikke er muligt at efterprøve med synsvirksomhedens normale udstyr (f.eks. at bilen opfylder kravene til crashtest, luftforurening og sikkerhedsforankringer).

 

En Dataerklæring er gyldig i ubegrænset tid efter underskriften, under forudsætning af, at versionen af Dataerklæringen, er den nyeste på synstidspunktet.

 

Hvor afleveres Dataerklæringen?

Dataerklæringen afleveres i forbindelse med køretøjets første syn hos en synsvirksomhed.

 

Hvilken udgave skal benyttes?

Der kan benyttes en dansk eller engelsk udgave af Dataerklæringen. Udgaven skal svare til den køretøjsart, som køretøjet skal registreres under i henhold til Detailforskrifter for Køretøjer. 

 

Der skal benyttes den version, som er tilgængelig her på siden (version januar 2021). Indtil 1. januar 2021 kan dog benyttes tidligere version fra 2020 (eller 2017 for påhængskøretøj).

 

For brugt importerede køretøjer fra før 2021 kan dog indtil 1. juli 2021 benyttes en tidligere version af Dataerklæringen, såfremt versionen er fra 2017 eller nyere, og er nyere end køretøjet.

Danske dataerklæringer

Dataerklæring

Dataerklæring for personbil med benzinmotor

Brug denne blanket, når du skal give erklæring om tekniske specifikationer for et køretøj til brug ved syn.
Dataerklæring

Dataerklæring for plugin personbil med benzinmotor

Brug denne blanket, når du skal give erklæring om tekniske specifikationer for et køretøj til brug ved syn.
Dataerklæring

Dataerklæring for personbil med dieselmotor

Brug denne blanket, når du skal give erklæring om tekniske specifikationer for et køretøj til brug ved syn.
Dataerklæring

Dataerklæring for plugin personbil med dieselmotor

Brug denne blanket, når du skal give erklæring om tekniske specifikationer for et køretøj til brug ved syn.
Dataerklæring

Dataerklæring for personbil med elmotor

Brug denne blanket, når du skal give erklæring om tekniske specifikationer for et køretøj til brug ved syn.
Dataerklæring

Dataerklæring for personbil med gasmotor

Brug denne blanket, når du skal give erklæring om tekniske specifikationer for et køretøj til brug ved syn.
Dataerklæring

Dataerklæring for personbil med brint

Brug denne blanket, når du skal give erklæring om tekniske specifikationer for et køretøj til brug ved syn.
Dataerklæring

Dataerklæring for personbil (fremstillet i lille serie) med benzinmotor - WLTP

Brug denne blanket, når du skal give erklæring om tekniske specifikationer for et køretøj til brug ved syn.
Dataerklæring

Dataerklæring for personbil (fremstillet i lille serie) med benzinmotor - Temp

Brug denne blanket, når du skal give erklæring om tekniske specifikationer for et køretøj til brug ved syn.
Dataerklæring

Dataerklæring for personbil (fremstillet i lille serie) med dieselmotor - WLTP

Brug denne blanket, når du skal give erklæring om tekniske specifikationer for et køretøj til brug ved syn.
Dataerklæring

Dataerklæring for personbil (fremstillet i lille serie) med dieselmotor - Temp

Brug denne blanket, når du skal give erklæring om tekniske specifikationer for et køretøj til brug ved syn.
Dataerklæring

Dataerklæring for varebil med benzinmotor

Brug denne blanket, når du skal give erklæring om tekniske specifikationer for et køretøj til brug ved syn.
Dataerklæring

Dataerklæring for plugin varebil med benzinmotor

Brug denne blanket, når du skal give erklæring om tekniske specifikationer for et køretøj til brug ved syn.
Dataerklæring

Dataerklæring for varebil med dieselmotor

Brug denne blanket, når du skal give erklæring om tekniske specifikationer for et køretøj til brug ved syn.
Dataerklæring

Dataerklæring for plugin varebil med dieselmotor

Brug denne blanket, når du skal give erklæring om tekniske specifikationer for et køretøj til brug ved syn.
Dataerklæring

Dataerklæring for varebil med elmotor

Brug denne blanket, når du skal give erklæring om tekniske specifikationer for et køretøj til brug ved syn.
Dataerklæring

Dataerklæring for varebil (fremstillet i lille serie) med benzinmotor - WLTP

Brug denne blanket, når du skal give erklæring om tekniske specifikationer for et køretøj til brug ved syn.
Dataerklæring

Dataerklæring for varebil (fremstillet i lille serie) med benzinmotor - Temp

Brug denne blanket, når du skal give erklæring om tekniske specifikationer for et køretøj til brug ved syn.
Dataerklæring

Dataerklæring for varebil (fremstillet i lille serie) med dieselmotor - WLTP

Brug denne blanket, når du skal give erklæring om tekniske specifikationer for et køretøj til brug ved syn.
Dataerklæring

Dataerklæring for varebil (fremstillet i lille serie) med dieselmotor - Temp

Brug denne blanket, når du skal give erklæring om tekniske specifikationer for et køretøj til brug ved syn.
Dataerklæring

Dataerklæring for motorcykel

Brug denne blanket, når du skal give erklæring om tekniske specifikationer for et køretøj til brug ved syn.
Dataerklæring

Dataerklæring for motorcykel med elmotor

Brug denne blanket, når du skal give erklæring om tekniske specifikationer for et køretøj til brug ved syn.
Dataerklæring

Dataerklæring for stor knallert

Brug denne blanket, når du skal give erklæring om tekniske specifikationer for et køretøj til brug ved syn.

Dataerklaering for stor knallert med elmotor

Brug denne blanket, når du skal give erklæring om tekniske specifikationer for et køretøj til brug ved syn.
Dataerklæring

Dataerklæring for campingvogn/påhængsvogn

Brug denne blanket, når du skal give erklæring om tekniske specifikationer for et køretøj til brug ved syn.
Dataerklæring

Dataerklæring for traktor

Brug denne blanket, når du skal give erklæring om tekniske specifikationer for et køretøj til brug ved syn.
Dataerklæring

Dataerklæring for terminaltraktor

Brug denne blanket, når du skal give erklæring om tekniske specifikationer for et køretøj til brug ved syn.

Engelske dataerklæringer

Dataerklæring

Data certificate for passenger car M1 with petrol engine

Use this formular, when you are declaring specifications for vehicles to be inspected at a vehicle inspection.
Dataerklæring

Data certificate for plugin passenger car M1 with petrol engine

Use this formular, when you are declaring specifications for vehicles to be inspected at a vehicle inspection.
Dataerklæring

Data certificate for passenger car M1 with diesel engine

Use this formular, when you are declaring specifications for vehicles to be inspected at a vehicle inspection.
Dataerklæring

Data certificate for a plugin passenger car M1 with diesel engine

Use this formular, when you are declaring specifications for vehicles to be inspected at a vehicle inspection.
Dataerklæring

Data certificate for passenger car M1 with electrical engine

Use this formular, when you are declaring specifications for vehicles to be inspected at a vehicle inspection.
Dataerklæring

Data certificate for passenger car M1 (small series) with petrol engine_WLTP

Use this formular, when you are declaring specifications for vehicles to be inspected at a vehicle inspection.
Dataerklæring

Data certificate for passenger car M1 (small series) with petrol engine_Temp

Use this formular, when you are declaring specifications for vehicles to be inspected at a vehicle inspection.
Dataerklæring

Data certificate for van N1 with petrol engine

Use this formular, when you are declaring specifications for vehicles to be inspected at a vehicle inspection.
Dataerklæring

Data certificate for van N1 with diesel engine

Use this formular, when you are declaring specifications for vehicles to be inspected at a vehicle inspection.
Certifikat

Data Certificate for van with electrical engine

Use this formular, when you are declaring specifications for vehicles to be inspected at a vehicle inspection.
Certifikat

Data Certificate for plugin van with petrol engine

Use this formular, when you are declaring specifications for vehicles to be inspected at a vehicle inspection.
Certifikat

Data Certificate for plugin van with diesel engine

Use this formular, when you are declaring specifications for vehicles to be inspected at a vehicle inspection.
Dataerklæring

Data certificate for motorcycle

Use this formular, when you are declaring specifications for vehicles to be inspected at a vehicle inspection.
Dataerklæring

Data certificate for motorcycle with electrical engine

Use this formular, when you are declaring specifications for vehicles to be inspected at a vehicle inspection.
Dataerklæring

Data certificate for large moped

Use this formular, when you are declaring specifications for vehicles to be inspected at a vehicle inspection.
Dataerklæring

Data certificate for trailer O1 or O2, implement or caravan

Use this formular, when you are declaring specifications for vehicles to be inspected at a vehicle inspection.
Dataerklæring

Data certificate for agricultural tractor

Use this formular, when you are declaring specifications for vehicles to be inspected at a vehicle inspection.
Dataerklæring

Data certificate for terminal tractor

Use this formular, when you are declaring specifications for vehicles to be inspected at a vehicle inspection.