Ændringer til detailforskrifter (meddelelser)

Sidst opdateret 27/01/2020
Færdselsstyrelsen udarbejder løbende meddelelser om køretøjers indretning og udstyr m.v. De gældende meddelelser kan du læse nedenfor.

Gældende meddelelser

Sidst opdateret 18/08/2020
Oversigt over gældende meddelelser om køretøjers indretning og udstyr mv.

Det vigtigste i meddelelserne er varsling om nye regler, som f.eks. vil indgå i næste udgave af Detailforskrifter for Køretøjer. Derudover indeholder meddelelserne administrative retningslinjer til nye regler som f.eks. angivelse af ansøgningsfrister, eller meddelelserne kan indeholde generelle dispensationer.

 

En meddelelse er gældende, så længe den indgår på listen. En meddelelse "ophæves" når den mister sin aktualitet. Typisk kan der være tale om varslede regler, som siden er blevet optaget i "Detailforskrifter for køretøjer", eller om retningslinjer, som er optaget i "Vejledning om syn af køretøjer".

Gældende meddelelser

Her finder du de gældende meddelelser om køretøjers indretning og udstyr mv.
Vejledning

Vejledning om syn af køretøjer

Januar 2021

Historiske meddelelser

Sidst opdateret 27/01/2020
Disse meddelelser er ikke længere selvstændigt gældende, men er medtaget, da de kan have historisk interesse.

Nederst på siden finder du 'Detailforskrifter for køretøjer' samt 'Vejledning om syn af køretøjer'. 

Historiske meddelelser

Her finder du de historiske meddelelser om køretøjers indretning og udstyr mv.

Meddelelser om typegodkendelse af køretøjer

Sidst opdateret 18/08/2020
Disse meddelelser vedrører procedurer og krav i forbindelse med ansøgning om, og anmeldelse af typegodkendelser og godkendelseserklæringer.

Nederst på siden finder du 'Detailforskrifter for køretøjer' samt 'Vejledning om syn af køretøjer'. 


Meddelelser om typegodkendelser

Her finder du meddelelser om typegodkendelse af køretøjer
Vejledning

Vejledning om syn af køretøjer

Vejledning om syn af køretøjer

Bekendtgørelse

BEK nr 1050 af 17/10/2019

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr

Gældende fra

17/10/2019

BEK nr 1050 af 17/10/2019 Bekendtgørelse om detailforskrifter for køreøtjers indretning og udstyr