Detailforskrifter for Køretøjer

Sidst opdateret 27/01/2020
I 'Detailforskrifter for Køretøjer' kan du finde alle krav, som stilles til nye motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer her til.

Den gældende version af Detailforskrifter for Køretøjer 2019 trådte  i kraft d. 1. november 2019.

Bekendtgørelse

BEK nr 1050 af 17/10/2019

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr

Gældende fra

17/10/2019

BEK nr 1050 af 17/10/2019 Bekendtgørelse om detailforskrifter for køreøtjers indretning og udstyr

Ældre versioner af detailforskrifter

Ældre versioner af detailforskrifter for køretøjer kan findes på Retsinformation.dk.

Du kan finde bestemmelserne for f.eks. den bil, du har, efter tidspunktet for 1. registrering af bilen. Biler registreret 1. gang mellem 1. april 2006 og 31. marts 2007, skal opfylde bestemmelserne i 'Detailforskrifter for Køretøjer 2006'.

Detailforskrifter for Køretøjer 2019 findes også i en kommenteret udgave med overgangsbestemmelser på siden "Vejledning om syn af køretøjer". Vejledningen indeholder således regler om alle køretøjer uanset alder.

Detailforskrifter i trykt version

Detailforskrifter for Køretøjer 2019 kan købes i trykt udgave hos Schultz' boghandel og Køreskoleservice.

 

Vejledning om syn af køretøjer kan købes i trykt udgave hos Mercoprint (hb@mercoprint.dk) eller F.J. Offset (fjoffset@get2net.dk).