Motordrevne kørestole

Sidst opdateret 27/01/2020
Læs om motordrevne kørestole og hvornår et motordrevet køretøj defineres som en kørestol samt om de regler, der gælder for køretøjet i trafikken.
En motordrevet kørestol bliver efter færdselsloven kategoriseret som et motordrevet køretøj.

Hvis en motordrevet kørestol er konstrueret til at have en maksimal hastighed på 15 km/t og kun med en væsentlig konstruktiv forandring kan opnå en større hastighed, vil den være underlagt samme bestemmelser som cykler.

Bliver kørestolen ført af den handicappede ved almindelig ganghastighed, bliver kørestolen anset som en gående. Kørestolen må derfor benytte fortov, gangsti mv.

Der gælder andre regler for motordrevne køretøjer, som f.eks. el-kørestole og el-scootere, der anvendes af fysisk handicappede. Disse køretøjer skal ikke være EU-typegodkendt, men i stedet være CE-mærket for at blive betragtet som en motordrevet kørestol.

Den samlede enhed af en manuel kørestol tilkoblet en hjælpemotor bliver ligeledes betragtet som motordrevet kørestol, hvis den er konstrueret til at have en maksimal hastighed på højst 15 km i timen og er CE-mærket.

Læs mere om motordrevne kørestole og motordrevne køretøjer i ’Fakta om motordrevne kørestole’.
Faktaark

Fakta om motordrevne kørestole

Fakta om motordrevne kørestole