Blanketlisteside

Resultat: 8

Ansøgning

Ansøgning om fritagelse for kvalifikationsuddannelse for varebilschauffører

Du kan søge om fritagelse for grunduddannelsen for varebilschauffører, når du kan dokumentere, at du i perioden 1. juli 2009 til den 30. juni 2019 har haft mindst to års hovedbeskæftigelse som varebilschauffør.
Ansøgning

Ansøgning om godkendelse af ny eller yderligere transportleder (bus, gods – varebilskørsel national/international)

Brug denne blanket når du søger om ny eller yderligere transportleder til allerede udstedte tilladelser
Ansøgning

Ansøgning om nye tilladelser til international varebilskørsel

Brug denne blanket når du vil søge om nye tilladelser til international godskørsel for fremmed regning med varebil

Er virksomheden i forvejen indehaver af en fællesskabstilladelse, skal ansøgningsblanketten til yderligere international varebilstilladelse anvendes. Ydermere gør styrelsen opmærksom på, at en tilladelse til godskørsel for fremmed regning med køretøjer over 3,5 tons, kan anvendes til international godskørsel for fremmed regning med varebil.

Ansøgning

Ansøgning om yderligere tilladelser til international varebilskørsel

Brug denne blanket når du vil søge om yderligere tilladelser til international godskørsel for fremmed regning med varebil
Ansøgning

Ansøgning om førerattest

Tredjelandschauffører som udfører international kørsel indenfor EØS-landene på grundlag af en fællesskabstilladelse, skal være i besiddelse af en førerattest. Benyt dette ansøgningsskema.
Ansøgning

Ansøgning om godkendelse til drift af chaufførvikarvirksomhed

Brug denne blanket hvis du søger om godkendelse til at udleje chauffører erhvervsmæssigt.
Ansøgning

Ansøgning om fornyelse af tilladelser til international varebilskørsel

Brug denne blanket når du vil søge om fornyelse af internationale tilladelser til godskørsel for fremmed regning med varebil
Ansøgning

Ansøgning om førerkort (takografkort)

Du skal udfylde denne ansøgning, hvis du ønsker at ansøge om førerkort ved personlig fremmøde på et af Færdselsstyrelsens ekspeditionssteder.
Viser 8 af 8