Blanketlisteside

Resultat: 42

Skema

Lektionsplan for førere af mindre køretøjer i persontransport

 

Ansøgning

Application for approval to offer qualification training for drivers of commercial passenger vehicles

Hereby applies, pursuant to the administrative order on taxi services, for approval to offer and hold the following qualification training for drivers of commercial passenger vehicles.

Ansøgning om godkendelse til at udbyde kvalifikationsuddannelse

For førere af biler som anvendes til erhvervsmæssig persontransport 
Skema

Hent xsd-skema med eksplicitte valideringskrav

For IT-leverandører
Ansøgning

Indberetning af køretøjer på udstedte tilladelser til erhvervsmæssig persontransport

Benyt denne blanket til indberetning af køretøjer på udstedte tilladelser til erhvervsmæssig persontransport
Attest

Erklæring om, at erhvervskørekort er udstedt før 1. juli 1996

 

Ansøgning

Ansøgning om fornyelse af tilladelser til erhvervsmæssig persontransport

Benyt denne blanket hvis du vil forny dine tilladelser til erhvervsmæssig persontransport
Ansøgning

Ansøgning om ombytning af taxitilladelser til nye tilladelser til erhvervsmæssig persontransport

Benyt denne blanket, hvis du vil ombytte en taxitilladelse til en tilladelse til erhvervsmæssig persontransport

Ansøgning

Ansøgning om tilladelse til drift af kørselskontor (landdistrikt)

Benyt denne blanket, hvis du vil søge om tilladelse til at drive kørselskontor i landdistrikt