Blanketlisteside

Resultat: 5

Attest

Lægeattest om diabetes ved ansøgning om chaufførkort

Attesten skal udfærdiges af den læge som behandler/kontrollerer pågældende for diabetes, eller af speciallæge i intern medicin med særligt kendskab til diabetes.
Attest

Erklæring om, at erhvervskørekort er udstedt før 1. juli 1996

 

Attest

Lægeattest til ansøgning om chaufførkort

Du skal besvare alle spørgsmål på denne side inden lægeundersøgelsen. Når lægen har gennemlæst dine svar på de enkelte spørgsmål, skal du mens lægen ser det underskrive blanketten.
Attest

Afgivelse af fuldmagt til partsrepræsentant

Benyt denne fuldmagt hvis du ønsker at afgive fuldmagten til en partsrepræsentant
Attest

Lægeattest til ansøgning om chaufførkort

 

Viser 5 af 5