Lovlisteside

Resultat: 17

Bekendtgørelse

Nr. 2019/1244

Bekendtgørelse om taxikørsel

Gældende fra

01/01/2020

Regulering om krav til vognmænd, kørselskontorer, chauffører, uddannelsessteder og landsdækkende prisloft

Bekendtgørelse

Nr. 2022/1625

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om energimærkning m.v. af nye person- og varebiler1

Gældende fra

18/12/2018

Bekendtgørelse

Nr. 2018/1509

Bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v.

Gældende fra

13/12/2018

Lovbekendtgørelse

LBK nr 1324 af 21/11/2018

Bekendtgørelse af færdselsloven

Gældende fra

28/11/2018

LBK nr 1324 af 21/11/2018 Bekendtgørelse af færdselsloven. Loven om færdsel.

Lov

Nr. 2017/1538

Taxilov

Gældende fra

01/01/2018

Regler for taxibranchen

Bekendtgørelse

Nr. 2022/1628

Bekendtgørelse om særlige krav til biler til erhvervsmæssig persontransport

Gældende fra

19/12/2017

Direktiv

2014/32/EU

Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2014/32/EU af 26. februar 2014

Gældende fra

26/02/2014

om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter
(omarbejdning)
(EØS-relevant tekst)

Bekendtgørelse

BEK nr 1148 af 09/12/2011

Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr

Gældende fra

14/12/2011

Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr.
Viser 17 af 17