Lovlisteside

Resultat: 11

Direktiv

89/459/EØF

Rådets direktiv 89/459/EØF af 18. juli 1989

Gældende fra

01/06/1991

Om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende mønsterdybden på dæk til visse klasser af motorkøretøjer og påhængskøretøjer til disse.

Direktiv

EU Direktiv/Forordning

EU-lovgivning om bilindustrien

Gældende fra

I dette afsnit finder du information om EU-lovgivningen og UNECE-regler vedrørende bilindustrien.
Viser 11 af 11