Lovlisteside

Resultat: 1

Direktiv

89/459/EØF

Rådets direktiv 89/459/EØF af 18. juli 1989

Gældende fra

01/06/1991

Om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende mønsterdybden på dæk til visse klasser af motorkøretøjer og påhængskøretøjer til disse.
Viser 1 af 1