Lovlisteside

Resultat: 6

Forordning

Forordning nr. 561/2006

Køre- og hviletidsforordningen

Gældende fra

20/08/2020

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 af 15. marts 2006. Dette er den konsolideret udgave fra 20. august 2020.

Forordning

2020/698

COVID-19 omnibus

Gældende fra

04/06/2020

Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) nr. 698/2020 af 25. maj 2020 om COVID-19 omnibus.

Forordning

2016/480

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/480 af 1. april 2016

Gældende fra

30/01/2019

Om fælles regler for sammenkobling af nationale elektroniske registre om vejtransportvirksomheder og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1213/2010.

Forordning

Nr. 1370/2007

Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 1370/2007 af 23. oktober 2007

Gældende fra

03/12/2009

Om offentlig personbefordring med jernbane og ad vej og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1191/69 og (EØF) nr. 1107/70.

Forordning

Nr. 1071/2009

Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 1071/2009 af 21. oktober 2009

Gældende fra

14/11/2009

Om fælles regler om betingelser for udøvelse af vejtransporterhvervet og om ophævelse af Rådets direktiv 96/26/EF.

Forordning

UN Regulations

Text of the 1958 Agreement

Gældende fra

Agreement concerning the Adoption of Harmonized Technical United Nations Regulations for Wheeled Vehicles, Equipment and Parts which can be Fitted and/or be Used on Wheeled Vehicles
Viser 6 af 6