Lovlisteside

Resultat: 6

Forordning

Forordning nr. 561/2006

Køre- og hviletidsforordningen

Gældende fra

20/08/2020

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 af 15. marts 2006. Dette er den konsolideret udgave fra 20. august 2020.

Forordning

Nr. 165/2014

Takografforordningen

Gældende fra

31/07/2020

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 165/2014 af 4. februar 2014. Dette er den konsolideret udgave fra 31. juli 2020.

Forordning

2020/698

COVID-19 omnibus

Gældende fra

04/06/2020

Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) nr. 698/2020 af 25. maj 2020 om COVID-19 omnibus.

Forordning

2016/480

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/480 af 1. april 2016

Gældende fra

30/01/2019

Om fælles regler for sammenkobling af nationale elektroniske registre om vejtransportvirksomheder og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1213/2010.

Forordning

Nr. 1071/2009

Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 1071/2009 af 21. oktober 2009

Gældende fra

14/11/2009

Om fælles regler om betingelser for udøvelse af vejtransporterhvervet og om ophævelse af Rådets direktiv 96/26/EF.

Forordning

Nr. 1072/2009

Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 1072/2009 af 21.oktober 2009

Gældende fra

12/04/2009

Om fælles regler for adgang til markedet for international godskørsel. Regulering vedr. adgang til markedet for godskørsel for fremmed regning.
Viser 6 af 6