Lovlisteside

Resultat: 102

Bekendtgørelse

Nr. 2020/1432

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort

Gældende fra

01/11/2020

Bekendtgørelse nr. 2020/1432 træder i kraft den 1. november 2020.

Bekendtgørelse

Bekendtgørelse nr. 1418 af 25/09/2020

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport

Gældende fra

01/10/2020

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport.

Bekendtgørelse

Nr. 2020/1279

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens gebyrer og afgifter på vejtransportområdet

Gældende fra

01/09/2020

Bekendtgørelse 2020/1279 om ændring af bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens gebyrer og afgifter på vejtransportområdet.

Bekendtgørelse

Nr. 2020/1268

Bekendtgørelse om udpegelse af tekniske tjenester på det køretøjstekniske område i henhold til visse forordninger

Gældende fra

01/09/2020

Bekendtgørelse nr. 2020/1268 om udpegelse af tekniske tjenester på det køretøjstekniske område i henhold til visse forordninger

Bekendtgørelse

Nr. 2020/1266

Bekendtgørelse om godkendelse af nye landbrugs- og skovbrugskøretøjer m.v.

Gældende fra

28/08/2020

Bekendtgørelse 2020/1266 om godkendelse af nye landbrugs- og skovbrugskøretøjer m.v.

Bekendtgørelse

Nr. 2020/1269

Bekendtgørelse om godkendelse af nye motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil m.v.

Gældende fra

28/08/2020

Bekendtgørelse 2020/1269 om godkendelse af nye motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil m.v.

Bekendtgørelse

BEK nr. 756 af 29/05/2020

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel (kategori A1, A2 og A)

Gældende fra

01/07/2020

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel.

Bekendtgørelse

BEK nr 755 af 29/05/2020

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor knallert (kategori AM)

Gældende fra

01/07/2020

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor knallert.

Bekendtgørelse

BEK nr. 763 af 29/05/2020

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus (kategori D1)

Gældende fra

01/07/2020

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus (kategori D1)