Lovlisteside

Resultat: 15

Forordning

2020/698

COVID-19 omnibus

Gældende fra

04/06/2020

Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) nr. 698/2020 af 25. maj 2020 om COVID-19 omnibus.

Forordning

2016/480

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/480 af 1. april 2016

Gældende fra

30/01/2019

Om fælles regler for sammenkobling af nationale elektroniske registre om vejtransportvirksomheder og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1213/2010.

Forordning

Nr. 2018/858

Europa-Parlamentets og Rådets Forordning EU 2018/858 af 30. maj 2018 om godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer, om ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 og (EF) nr. 595/2009 og om ophævelse af direktiv 2007/46/EF

Gældende fra

30/05/2018

Europa-Parlamentets og Rådets Forordning EU 2018/858 af 30. maj 2018

Forordning

Nr. 165/2014

Takografforordningen

Gældende fra

02/03/2015

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 165/2014 af 4. februar 2014.

Forordning

Nr. 167/2013

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 167/2013 af 5. februar 2013 om godkendelse og markedsovervågning af landbrugs- og skovbrugstraktorer

Gældende fra

22/03/2013

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 167/2013 af 5. februar 2013

Forordning

Nr. 168/2013

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 168/2013 af 15. januar 2013 om godkendelse og markedsovervågning af to- og trehjulede køretøjer samt quadricykle

Gældende fra

22/03/2013

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 168/2013 af 15. januar 2013

Forordning

Nr. 181/2011

Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) Nr. 181/2011 af 16. februar 2011 om buspassagerers rettigheder og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004

Gældende fra

25/02/2011

Regulering om buspassagerers rettigheder

Forordning

Nr. 1370/2007

Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 1370/2007 af 23. oktober 2007

Gældende fra

03/12/2009

Om offentlig personbefordring med jernbane og ad vej og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1191/69 og (EØF) nr. 1107/70.

Forordning

Nr. 1071/2009

Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 1071/2009 af 21. oktober 2009

Gældende fra

14/11/2009

Om fælles regler om betingelser for udøvelse af vejtransporterhvervet og om ophævelse af Rådets direktiv 96/26/EF.