Christoffer Askman

Den intelligente takograf skal installeres i nyindregistrerede køretøjer

Publiceringsdato: 14/06/2019
Alle køretøjer, der skal udføre kørsel omfattet af reglerne om køre- og hviletid, og som registreres for første gang den 15. juni 2019 eller senere, skal have installeret en intelligent takograf.
Fra den 15. juni 2019 skal køretøjer, der er omfattet af reglerne om køre- og hviletid, og som registreres for første gang, have installeret en intelligent takograf.

Den intelligente takograf er anden generation af den digitale takograf og fungerer som den digitale takograf, men har nye funktionaliteter. Takografen er udstyret med forbindelse til det globale satellitnavigationssystem, kommunikationsudstyr til tidlig fjernafsløring og mulighed for integration med intelligente transportsystemer.

Forbindelsen til satellitnavigationssystemet sørger for, at takografen kan gemme køretøjets position, når kørsel påbegyndes og afsluttes og med bestemte intervaller under kørslen. Signalet fra satellitterne anvendes også til at bestemme, hvornår køretøjet er i bevægelse.

De nye funktionaliteter har ikke i sig selv betydning for chaufførens brug af takografen, men vil på sigt kunne anvendes f.eks. i forbindelse med politiets kontrol.

Nye takografkort (førerkort, virksomhedskort og værkstedskort)

Indførelse af den nye intelligente takograf betyder, at der introduceres en ny generation af takografkort. Du kan læse mere om ændringerne i takografkortbekendtgørelsen, der trådte i kraft den 15. marts 2019.

Bestiller du således et førerkort eller et virksomhedskort, vil du fra nu af modtage en ny type kort – et såkaldt generation 2 kort. Allerede udstedte kort vil dog også være virksomme i den nye intelligente takograf, og det er således ikke nødvendigt at ’ombytte’ fører- og virksomhedskort, før de udløber.

Bestiller du et værkstedskort, får du også en ny type kort, som kan anvendes i alle digitale takografer – et såkaldt generation 2 værkstedskort. Allerede udstedte værkstedskort (generation 1 kort) kan dog ikke anvendes ved arbejde på den nye intelligente takograf, der kræver anvendelse af et generation 2 værkstedskort.

Derfor skal du udskifte de ’gamle’ værkstedskort, hvis værkstedet skal kunne udføre arbejde på de nye takografer. Værkstedskortet må dog under alle omstændigheder kun anvendes i den eller de typer og fabrikater af takografer, som værkstedet har autorisation til.

Ny autorisationsordning til værksteder, der vil udføre arbejde på intelligente takografer

Der er også indført en ny autorisationstype til de intelligente takografer – en såkaldt I-autorisation – som er beskrevet nærmere i den nye værkstedsautorisationsbekendtgørelse. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 28. november 2018.

Bekendtgørelsen beskriver desuden EU’s krav til montering, plombering mv. Reglerne medfører blandt andet, at der fremover kun skal ske bagplombering af digitale og intelligente takografer, hvis det følger af producenternes anvisninger. Der er således alene et (ubetinget) krav om bagplombering af analoge takografer.

Du kan finde de nye regler, skemaer og blanketter til brug for blandt andet periodisk eftersyn og ansøgning om takografkort på Færdselsstyrelsens hjemmeside.

Bekendtgørelse

BEK nr 1318 af 22/11/2018

Bekendtgørelse om autorisation til installering, eftersyn, kontrol og reparation af takografer

Gældende fra

28/11/2018

BEK nr 1318 af 22/11/2018 Bekendtgørelse om autorisation til installering, eftersyn, kontrol og reparation af takografer