Ændring af dimensionsbekendtgørelsen og bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr

Publiceringsdato: 09/09/2019
Færdselsstyrelsen har sendt to bekendtgørelser i høring; ændring af bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk (dimensionsbekendtgørelsen) samt ændring af bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr. Der er høringsfrist den 30. september 2019.
Formålet med ændringen af dimensionsbekendtgørelsen er, at det bliver muligt at anvende flerleddede busser, hvis længde overstiger 18,75 meter. Det betyder, at det bliver muligt at indsætte BRT (Bus Rapid Transit) som en del af den kollektive trafik. Anvendelse af flerleddede busser med en længde på over 18,75 meter kræver en forudgående tilladelse fra vejmyndigheden.

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr bliver ændret, da det har været nødvendigt at fastsætte særlige tekniske krav, som busserne skal leve op til.

Høringsfristen for de to bekendtgørelser er den 30. september 2019.