Færdselsstyrelsen bliver selvstændig styrelse

Publiceringsdato: 13/09/2019
Det er nu besluttet, at Færdselsstyrelsen fra den 1. januar 2020 bliver en selvstændig styrelse under Transport- og Boligministeriet. Det betyder, at Færdselsstyrelsen herefter ikke længere er en del af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.
Baggrunden herfor er, at Færdselsstyrelsen siden dens etablering i Ribe i februar 2016 i stigende grad selvstændigt har varetaget en række opgaver under Transport- og Boligministeriets koncern. At gøre Færdselsstyrelsen til en selvstændig styrelse ligger i naturlig forlængelse af denne udvikling.