Colourbox

Vejdirektoratet og Færdselsstyrelsen har evalueret forsøgsordningen med selvkørende biler

Publiceringsdato: 10/10/2019
Evalueringen af forsøgsordningen for selvkørende biler har givet anledning til en række anbefalinger om tiltag, der skal imødekomme nogle af de udfordringer, som brugerne oplever.
Vejdirektoratet og Færdselsstyrelsen har i løbet af 2019 evalueret de forvaltningsmæssige erfaringer med administrationen af forsøgsordningen med selvkørende biler. Evalueringen er en foreløbig evaluering af forsøgsordningen, der blev indført med lov nr. 696 af 8. juni 2017 om ændring af færdselsloven.

Som input til evalueringen har Vejdirektoratet og Færdselsstyrelsen bedt brugerne af forsøgsordningen om bidrag, hvilket er blevet indarbejdet og har dannet grundlag for evalueringen.

På baggrund af evalueringen har Vejdirektoratet og Færdselsstyrelsen fremsat en række anbefalinger, der blandt andet sigter mod at styrke vejledningsindsatsen af ansøgere og assessorer, samt etablerer netværk og fora, hvor aktørerne kan mødes for at drøfte udfordringer og muligheder med ordningen sammen med myndighederne.

En konkluderende evaluering af forsøgsordningen skal udarbejdes senest fem år efter lovens vedtagelse. Den konkluderende evaluering vil dermed være færdiggjort senest den 1. juli 2022.
 
Rapport

Evaluering af forsøgsordningen for selvkørende motorkøretøjer

Ved lov nr. 696 af 8. juni 2017 blev transport- og boligministeren med en ændring af færdselsloven bemyndiget til at give tilladelse til forsøg med selvkørende motorkøretøjer.