Christoffer Askman

Bopælskrav udgår af taxiloven

Publiceringsdato: 16/12/2019
Taxilov.dk er ændret som følge af, at kravet om, at ejerkredsen af taxiselskaber skal have bopæl i EU eller EØS ikke længere håndhæves.
Færdselsstyrelsen har foretaget ændringer af taxilov.dk, som følge af, at Transport- og Boligministeriet den 11. december 2019 udsendte en pressemeddelelse om, at bopælskravet til ejere af taxiselskaber ikke længere bliver håndhævet.

Man kan læse mere om baggrunden for ændringen i Transport- og Boligministeriets pressemeddelelse.