Colourbox

Borgere fra Israel kan nu ombytte deres kørekort uden krav om kontrollerende køreprøve

Publiceringsdato: 18/12/2019
Fra den 17. december 2019 kan borgere fra Israel ansøge om at få ombyttet deres kørekort til et dansk kørekort til almindelig bil (kategori B), uden at ansøger skal bestå en kontrollerende køreprøve.
Israel er blevet optaget på Færdselsstyrelsens liste over gruppe 2-lande, og opfylder dermed betingelserne i bekendtgørelse om ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort uden kontrollerende køreprøve.

Borgere, der har et kørekort udstedt i Israel, kan dermed ansøge om at få ombyttet kørekortet til et tilsvarende dansk kørekort til kategori B (almindelig bil) uden at skulle bestå en kontrollerende køreprøve.

Ansøgeren skal i sin ansøgning om ombytning afgive en skriftlig erklæring på tro og love om at have haft og gjort brug af sin førerret til kategori B i de seneste to år. Ansøgeren skal også afgive en skriftlig erklæring på tro og love om ikke at have været frakendt førerretten i de seneste fem år. Førerretten må i øvrigt ikke være begrænset eller givet på særlige vilkår.

Erklæringerne er udfærdigede blanketter, som findes hos Borgerservice i landets kommuner i en dansk og engelsk udgave. Disse skal udfyldes af ansøgeren i forbindelse med indlevering af ansøgningen.

Bekendtgørelse

BEK nr 203 af 04/03/2016

Bekendtgørelse om ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort uden kontrollerende køreprøve

Gældende fra

01/04/2015

BEK nr 203 af 04/03/2016 Bekendtgørelse om ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort uden kontrollerende køreprøve