Coronavirus/covid-19
Foto: CDC - Centers for Disease Control and Prevention

Corona: Få et overblik over indsatser på vejtransportområdet

Publiceringsdato: 26/02/2021
Som følge af corona-situationen gør Færdselsstyrelsen en række midlertidige tiltag for at sikre Danmark på vejtransportområdet. Her får du et overblik over Færdselsstyrelsens tiltag.

24. februar 2021

Danmark tiltræder to multilaterale aftaler vedrørende transport af farligt gods efter ADR:

 

  • Multilateral aftale M333 om forlænget gyldighed af ADR-chaufførbeviser.
  • Multilateral aftale M334 om forlænget gyldighed af sikkerhedsrådgiverbeviser.


 30. november 2020

 

Danmark tiltræder to internationale aftaler på området for farligt gods:

 

  • Multilateral aftale M330 om forlænget gyldighed af ADR-chaufførbeviser og sikkerhedsrådgiverbeviser.
  • Multilateral aftale M331 om periodisk inspektion af trykbeholdere til transport af visse produkter.