Christoffer Askman

Force majeure: Gyldighed på en række kort og beviser forlænges, mens udlån af chauffører tillades

Publiceringsdato: 18/03/2020
For at sikre vareforsyningen er der udstedt en bekendtgørelse, som forlænger gyldighedstiden på en række kort og beviser inden for vejtransportområdet.
For at forebygge chaufførmangel er der i medfør af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, og efter forhandling med transportministeren, udstedt en bekendtgørelse som forlænger gyldigheden af visse kort og beviser inden for vejtransportområdet.

Samtidig ophæves forbuddet mod chaufførudlån midlertidigt.

Gyldighedstiden på følgende kategorier af kørekort, samt beviser som udløber i perioden 1. marts til 30. april 2020 forlænges til den 31. august 2020 - dog kun til kørsel inden for Danmarks grænser:
 
 • Kørekort udstedt i medfør af bekendtgørelse om kørekort til nedenstående kategorier, samt på et kørekort til erhvervsmæssig personbefordring
  • C 1
  • C1/E
  • C
  • C/E
  • D1
  • D1/E
  • D
  • D/E
 • Chaufføruddannelsesbevis udstedt i medfør af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport
 • Uddannelsesbevis til fører af køretøjer til vejtransport af farligt gods udstedt i medfør af bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods
 • Sikkerhedsrådgiverbevis udstedt i medfør af bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods

 

Der kan derudover uanset § 6a, stk. 1 i lov om godskørsel ske udlån af chauffører mellem virksomheder med tilladelse til godskørsel for fremmed regning efter § 1, stk. 1 i lov om godskørsel.

 

Dette gælder til og med 28. april 2020.

 

Mere information

Læs bekendtgørelse om midlertidig ophævelse af forbud mod chaufførudlån og særlig forlængelse af kørekort, chaufføruddannelsesbevis, uddannelsesbevis og sikkerhedsrådgiverbevis til sikring af forsyningen af varer i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

 

Bekendtgørelse.

BEK nr 408 af 10/04/2020

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om midlertidig ophævelse af forbud mod chaufførudlån og særlig forlængelse af kørekort, chaufføruddannelsesbevis, uddannelsesbevis og sikkerhedsrådgiverbevis til sikring af forsyningen af varer som led i håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

Gældende fra

13/04/2020

Bekendtgørelse.

BEK nr 222 af 17/03/2020

Bekendtgørelse om midlertidig ophævelse af forbud mod chaufførudlån og særlig forlængelse af kørekort, chaufføruddannelsesbevis, uddannelsesbevis og sikkerhedsrådgiverbevis til sikring af forsyningen af varer i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

Gældende fra

18/03/2020

I medfør af § 12 f i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1026 af 1. oktober 2019, som ændret ved lov nr. 208 af 17. marts 2020, og efter forhandling med transportministeren.