Colourbox

Invitation til opstartsmøde i assessorforum inden for selvkørende teknologi

Publiceringsdato: 18/12/2019
Færdselsstyrelsen inviterer til møde i et nyoprettet forum for assessorer, der arbejder med - eller ønsker at arbejde med - selvkørende køretøjer. Mødet afholdes torsdag d. 27. februar 2020 kl. 13.00-15.00 i styrelsens lokaler i Ribe.
Vejdirektoratet og Færdselsstyrelsen har i løbet af 2019 gennemført en evaluering af de administrative aspekter af forsøgsordningen med selvkørende køretøjer.

Evalueringen resulterede i en række anbefalinger, herunder oprettelsen af et assessorforum, hvor assessorer og myndigheder, der beskæftiger sig med selvkørende køretøjer, kan mødes og drøfte problemstillinger og principielle spørgsmål i forhold til lovgivningen på området.

Det er på baggrund af denne anbefaling, at Færdselsstyrelsen har oprettet et assessorforum med opstartsmøde torsdag d. 27. februar 2020 kl. 13.00-15.00 på Sorsigvej 35 i Ribe. På mødet deltager repræsentanter for Færdselsstyrelsen og Vejdirektoratet.

Tilmelding til mødet skal ske via e-mailadressen emra@fstyr.dk med fs-min@fstyr.dk i cc senest den 17. februar 2020.

Tilmeldte deltagere vil modtage en dagsorden for mødet en uge forinden. Hvis der er forslag til emner, der ønskes drøftet på mødet, kan disse fremsendes i forbindelse med tilmeldingen.  

Vel mødt!

Med venlig hilsen
Færdselsstyrelsen