Christoffer Askman

Gyldigheden på en række kort og beviser bliver forlænget

Publiceringsdato: 01/05/2020
To ændringsbekendtgørelser forlænger gyldigheden på en række kort og beviser inden for vejtransportområdet yderligere.

Følgende kategorier af kørekort samt beviser, som udløber i perioden 1. marts til 30. juni 2020, bliver forlænget til den 31. oktober 2020 - dog kun til kørsel inden for Danmarks grænser:

 

  • Kørekort udstedt i medfør af bekendtgørelse om kørekort til følgende kategorier, samt på et kørekort til erhvervsmæssig personbefordring: C1, C1/E, C, C/E, D1, D1/E, D, D/E

 

  • Chaufføruddannelsesbevis udstedt i medfør af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport

 

  • Uddannelsesbevis til fører af køretøjer til vejtransport af farligt gods udstedt i medfør af bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods

 

  • Sikkerhedsrådgiverbevis udstedt i medfør af bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods

 

  • Kørekort udstedt i medfør af bekendtgørelse om kørekort, hvorpå det er anført, at indehaveren er godkendt til at drive virksomhed som kørelærer

 

  • Legitimationskort, udstedt i medfør af bekendtgørelse om visse personers adgang til regulering af færdslen i forbindelse med særtransporter

Ændringsbekendtgørelserne træder i kraft i dag.

 

Mere information

Læs bekendtgørelserne og ændringsbekendtgørelserne hertil:
 

Bekendtgørelse

BEK nr 222 af 17/03/2020

Bekendtgørelse om midlertidig ophævelse af forbud mod chaufførudlån og særlig forlængelse af kørekort, chaufføruddannelsesbevis, uddannelsesbevis og sikkerhedsrådgiverbevis til sikring af forsyningen af varer i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

Gældende fra

18/03/2020

I medfør af § 12 f i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1026 af 1. oktober 2019, som ændret ved lov nr. 208 af 17. marts 2020, og efter forhandling med transportministeren.

Bekendtgørelse

BEK nr. 365 af 04. april 2020

Bekendtgørelse om særlig forlængelse af kørekort med kørelærergodkendelse og legitimationskort til personer, der regulerer færdslen i forbindelse med gennemførelse af særtransport til sikring af forsyningen af varer i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

Gældende fra

Bekendtgørelsen forlænger gyldigheden af visse kort inden for vejtransportområdet.