Christoffer Askman

Tre bekendtgørelser om godkendelse af nye køretøjer m.v. er sendt i høring

Publiceringsdato: 19/05/2020
Udkast til bekendtgørelser om godkendelse af nye motorkøretøjer m.v., nye to- og trehjulede køretøjer m.v. og nye landbrugs- og skovbrugskøretøjer m.v., er sendt i høring. Høringsfristen er 15. juni 2020.

Færdselsstyrelsen har sendt tre udkast til bekendtgørelser om godkendelse af nye køretøjer i høring.

Det drejer sig om bekendtgørelser om godkendelse af:

 

 • Nye motorkøretøjer m.v.
 • Nye to- og trehjulede køretøjer m.v.
 • Nye landbrugs- og skovbrugskøretøjer m.v.

De tre bekendtgørelser har baggrund i lovforslaget til ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer (L 151), som transportministeren fremsatte i Folketinget 26. marts 2020. 

Loven og bekendtgørelserne forventes at træde i kraft 1. september 2020. 

Udkastene er hver især en delvis udmøntning af lovforslaget og indeholder bestemmelser om godkendelse og markedsovervågning af køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder, som omfattet af følgende forordninger:

 

 • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/858 af 30. maj 2018 om godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer, om ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 og (EF) nr. 595/2009 og om ophævelse af direktiv 2007/46/EF
 • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 168/2013 af 15. januar 2013 om godkendelse og markedsovervågning af to- og trehjulede køretøjer samt quadricykler
 • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 167/2013 af 5. februar 2013 om godkendelse og markedsovervågning af landbrugs- og skovbrugstraktorer

 

I udkastene bliver følgende blandt andet reguleret:

 

 • Ansøgningsprocedure
 • Alternative krav ifm. national individuel godkendelse af køretøjer som fremstilles i små serier
 • Markedsovervågning
 • Oplysningspligt
 • Digital kommunikation
 • Sprog

 

Høringsfristen for alle tre bekendtgørelser er 16. juni 2020.