Christoffer Askman

EU udsætter midlertidigt en række frister på transportområdet

Publiceringsdato: 19/06/2020
EU vedtager forordning, der blandt andet forlænger frister for fornyelse og forlængelse af visse certifikater, godkendelser og tilladelser, samt udsætter visse periodiske kontroller og efteruddannelser. Det sker på baggrund af corona-krisen.

Som følge af corona-krisen har EU vedtaget en forordning, der forlænger en række frister på transportområdet.

 

Der er tale om frister for fornyelse og forlængelse af visse certifikater og licenser, godkendelser og tilladelser, samt visse periodiske kontroller og efteruddannelser.

 

Forlængelsen af frister påvirker følgende områder:

Kvalifikationskrav

Gyldigheden af chaufføruddannelsesbeviser, som udløber i perioden 1. februar til 31. august 2020 bliver forlænget med syv måneder fra den udløbsdato, der er anført på beviset. 

 

Samtidig forlænges fristen med syv måneder for chauffører, der tidligere har gennemført kvalifikationsuddannesen, hvis de skal på efteruddannelse i perioden 1. februar til 31. august 2020. 

Kørekort

Gyldigheden af kørekort, som udløber i perioden 1. februar til 31. august 2020 forlænges automatisk med syv måneder. 

Fornyelse og erstatning af førerkort

Medlemsstaternes tidsfrist for at levere et nyt førerkort, hvor en chauffør ansøger om fornyelse af et førerkort mellem 1. marts 2020 og 31. august 2020, udvides fra 15 arbejdsdage til to måneder efter anmodningen.

 

Tilsvarende udvides tidsfristen for at levere et erstatningskort, hvor en chauffør ansøger om et erstatningskort mellem 1. marts 2020 og 31. august 2020, fordi hans førerkort er stjålet, bortkommet eller beskadiget, fra otte arbejdsdage til to måneder efter anmodningen. 

 

I perioden indtil det nye kort modtages, kan chaufføren ”køre på strimmel”. Chaufføren skal dog kunne bevise, at der er anmodet om en fornyelse af førerkortet eller om erstatningskort. 

Kontrol af betingelser for opretholdelse af tilladelser

Hvis det, på grundlag af årsregnskaber og certifikater, der dækker hele eller dele af perioden 1. marts 2020 til 30. september 2020 konstateres, at en transportvirksomhed ikke længere opfylder kravet til det økonomiske grundlag, kan den kompetente myndighed fastsætte en frist på op til 12 måneder til på ny at godtgøre, at kravet er opfyldt. 

 

Har tilsynsmyndigheden inden den 28. maj 2020 fastslået, at en transportvirksomhed ikke opfylder kravet til det økonomiske grundlag og på den baggrund givet virksomheden en frist til at bringe forholdene i orden, kan fristen forlænges, så den samlede frist er op til 12 måneder. 

 

Der kan kun ske fristforlængelse, hvis den givne frist ikke allerede er udløbet.

Fællesskabstilladelser og førerattester

Tilladelser til godskørsel for fremmed regning, tilladelser til erhvervsmæssig personbefordring og førerattester, der udløber i perioden mellem 1. marts 2020 og 31. august 2020, anses for gyldige i yderligere seks måneder. 

Rutekørsel

Tidsfristen for behandling af ansøgninger om tilladelse til international rutekørsel, indsendt mellem den 12. december 2019 og 31. august 2020, forlænges fra fire til seks måneder.

Kontrol af takografer

Det er blevet besluttet ikke at benytte sig af muligheden for at udskyde den regelmæssige kontrol af takografer, som skulle udføres i perioden 1. marts 2020 til 31. august 2020. 

 

Den regelmæssige kontrol af takografer skal derfor udføres som hidtil.  

Periodisk syn 

Udover de allerede nævnte tidsfrister giver forordningen mulighed for at forlænge tidsfristerne for periodisk syn. 

 

Det er besluttet ikke at benytte denne mulighed, da det ikke har været problematisk at gennemføre periodisk syn i Danmark. 

 

I Danmark blev der udstedt en ny bekendtgørelse om suspendering af frister fastsat i medfør af § 3, i lov om godkendelse og syn af køretøjer (synsloven) i forbindelse med håndtering af COVID-19. 

 

Denne forlænger suspenderingen af frister i medfør af § 3 i synsloven frem til den 31. august 2020 og suspenderer inddragelse af et køretøjs nummerplader frem til den 24. november 2020, hvis køretøjet ikke er godkendt ved syn eller afmeldt.

Du kan læse mere her:

 
Bilag

Omnibus: medlemslandenes til- og fravalg af forlængelser af frister

Se her, hvilke frister på transportområdet, som de enkelte medlemslande har valgt at forlænge på baggrund af corona-krisen.

Forordning

2020/698

COVID-19 omnibus

Gældende fra

04/06/2020

Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) nr. 698/2020 af 25. maj 2020 om COVID-19 omnibus.