Colourbox

Færdselsstyrelsen ændrer bekendtgørelse om kørekort

Publiceringsdato: 04/06/2020
Ændringen i bekendtgørelsen betyder, at det under særlige betingelser er muligt at føre et køretøj, der bruger alternative brændstoffer med en tilladt totalvægt på op til 4.250 kg med et kørekort til almindelig bil (kategori B).

I ændringsbekendtgørelsen  bliver der fastsat  særlige betingelser for kørsel med tungere køretøj med en tilladt totalvægt på op til 4.250 kg. For eksempel  er det en særlig betingelse, at køretøjet bruger alternative brændstoffer, og at den ekstra vægt, der overskrider 3.500 kg, er en konsekvens heraf.

 

For at kunne føre et køretøj med højere tilladt totalvægt er det desuden en betingelse, at føreren har haft kørekort til almindelig bil (kategori B) i mindst to år.

 

Muligheden for at føre et tungere køretøj gælder alene for kørsel i Danmark.

 

Herudover er der foretaget en ændring, så der fremadrettet kan anvendes påhængsvogn med mindst to aksler eller sættevogn til øvelseskørsel eller praktisk prøve.

 

Endeligt indeholder bekendtgørelsen præcisering af krav til indretning af lukkede øvelsespladser.

 

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2020. 

Bekendtgørelse

BEK nr 906 af 27/08/2019

Bekendtgørelse om kørekort

Gældende fra

01/09/2019

BEK nr 906 af 27/08/2019 Bekendtgørelse om kørekort
Manual

Kørekortmanual

Kørekortmanualen er en vejledning til brug for kommunernes sagsbehandling i forbindelse med udstedelse, fornyelse, ombytning mv. af kørekort