Colourbox

Frister i kørekortbekendtgørelsen bliver ændret

Publiceringsdato: 15/06/2020
Bekendtgørelsen bliver ændret så lægeattesten fremover må være op til 6 måneder gammel. Samtidig må der gå op til 12 måneder fra påbegyndt knallertundervisning til bestået prøve.

Under coronakrisen har det vist sig, at der har været store udfordringer med at overholde fristerne for, hvor gammel en lægeattest må være ved ansøgning om kørekort.


Derfor bliver kørekort bekendtgørelsen nu ændret, så en lægeattest fremover må være op til seks måneder gammel, når ansøgningen bliver indgivet.


Hidtid har fristen ellers lydt på maksimalt tre måneder, jf. kørekortbekendtgørelsens § 31, stk. 5.

Samme paragraf bestemmer, at lægeattesten ikke må være ældre end et år og ni måneder, når kørekortet bliver udstedt. Denne bestemmelse er uændret.

Længere tid til at tage knallertkort

Baggrunden for udfordringerne er, at borgerservicecentre landet over har været lukket under coronakrisen – ligesom en lang række andre institutioner.


Og en anden udfordring har været, at køreelever simpelthen ikke har kunnet modtage praktisk undervisning eller gå op til prøve.


Derfor bliver kørekortbekendtgørelsen nu også ændret specifikt for knallertelever.


Fremover har knallerteleverne nu op til 12 måneder, fra de starter til køreundervisning, til køreprøven skal være bestået.


Det har de ellers hidtil haft seks måneder til det, jf. kørekortbekendtgørelsens § 75.


Bliver fristerne i kørekortbekendtgørelsen ikke overholdt, skal køreeleven henholdsvis indhente en ny lægeattest eller starte forfra med knallertundervisningen.

Bekendtgørelse

BEK nr 906 af 27/08/2019

Bekendtgørelse om kørekort

Gældende fra

01/09/2019

BEK nr 906 af 27/08/2019 Bekendtgørelse om kørekort
Manual

Kørekortmanual

Kørekortmanualen er en vejledning til brug for kommunernes sagsbehandling i forbindelse med udstedelse, fornyelse, ombytning mv. af kørekort