Colourbox

Færdselsstyrelsen opdaterer vejledning om miljøzonekontrol ved syn

Publiceringsdato: 31/07/2020
Opdateringen betyder, at der nu er nye retningslinjer til miljøzonekontrollen, som skal udføres på dieseldrevne lastbiler, store personbiler samt varebiler, som skal anvendes til kørsel i miljøzoner.

I forbindelse med Miljøstyrelsens implementering af nye miljøzoneregler, der gælder for dieseldrevne lastbiler N2 og N3, store personbiler M2 og M3 (over 3.500 kg), samt – som noget nyt – varebiler N1, som skal anvendes til kørsel i miljøzoner, har Færdselsstyrelsen opdateret vejledningen om miljøzonekontrol, som skal udføres ved syn på disse biler.


Den opdaterede vejledning erstatter afsnit 19.06 i Vejledning om syn af køretøjer og indeholder retningslinjerne for, hvordan synsvirksomhederne skal godkende og registrere, samt udføre miljøzonekontrol ved syn af biler, som skal anvendes til kørsel i miljøzoner.


Det er samtidig beskrevet, hvilken dokumentation, der kræves for at få sin bil godkendt til kørsel i miljøzoner, samt hvordan bilen ved fremtidig miljøzonekontrol kan opretholde sin tilladelse til lovligt at blive anvendt i miljøzoner.

Gældende meddelelser

Meddelelse nr. 2019

Meddelelse nr. 2019 om miljøzonekontrol ved syn