Colourbox

Høring: Udkast til ændring af dimensionsbekendtgørelsen og bekendtgørelse om detailforskrifter

Publiceringsdato: 15/07/2020
Høringen sker som led i ændringer i direktiver om fastsættelse af de største tilladte dimensioner i national og international trafik og største tilladte vægt i international trafik.

Det overordnede formål med ændringerne er at tilpasse danske regler i overensstemmelse med EU-regulering og at fastsætte krav til godkendelse for:


  • Motorkøretøjer med forlængede førerhuse
  • Aerodynamiske anordninger og udstyr 

Det sker med henblik på at sikre, at der skabes forbedringer af energieffektiviteten, bedre udsyn for føreren, øget sikkerhed for andre trafikanter, samt sikkerhed og komfort for føreren. 


Baggrunden for ændringerne er direktiv (EU) 2015/719 om ændring af Rådets direktiv 96/53/EF om fastsættelse af de største tilladte dimensioner i national og international trafik og største tilladte vægt i international trafik for visse vejkøretøjer i brug i fællesskabet.


Med ændringsdirektivet bliver det tilladt at overskride den størst tilladte længde for lastbiler, forudsat at deres førerhuse giver forbedret aerodynamisk ydeevne, energieffektivitet og forbedret sikkerhed. 


Disse køretøjer kan anvendes fra den 1. september 2020, jf. Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) nr. 2019/984.


Endvidere ønskes en tilpasning til ændrede krav i Kommissionens forordning nr. 1230/2012 for så vidt angår typegodkendelseskrav for visse motorkøretøjer monteret med forlængede førerhuse og aerodynamiske anordninger.