Colourbox

Indsats mod snyd med lastbilers emissions-begrænsende systemer

Publiceringsdato: 31/07/2020
Færdselsstyrelsen har undersøgt kontrolmetoder og værktøjer, som kan bruges til at håndhæve reglerne om lastbilers udledning af luftforurening.

I Regeringens klima- og luftudspil fra oktober 2018 blev der taget initiativ til at styrke indsatsen mod snyd med lastbilers NOx-begrænsende udstyr. 


Erfaringer har hidtil vist, at det er svært at komme snyderiet til livs, da der er særlige udfordringer med at opdage og bevise NOx-snyd, blandt andet ulovlig manipulation med lastbilers forureningsbegrænsende udstyr.  


Som led i aftalen blev det besluttet, at indsatsen imod snyd blandt andet skal omfatte udvikling og implementering af kontrolmetoder og værktøjer, som kan bruges til  at håndhæve reglerne om lastbilers udledning af luftforurening.


Med baggrund i resultaterne fra tidligere forsøg med Remote Sensing har Færdselsstyrelsen fået udført to undersøgelser:


  • Undersøgelse af Mobil Remote Sensing-udstyr
    Undersøgelse af forhold og former, hvor Mobil Remote Sensing metoden kan anvendes til at udælge køretøjer til yderligere kontrol. Herunder, om der er en nærmere sammenhæng mellem værdier af NOx-udledning fra en bestemt køretøjstype målt ved Mobil Remote Sensing og sandsynligheden for, at køretøjets NOx-rensesystemer er sat ud af kraft

  • Undersøgelse af standmåling af NOx-udledning fra stillestående køretøj
    Undersøgelse af, om der findes metoder og teknologier, som kan anvendes til standmåling af NOx-udledning fra et stillestående køretøj med henblik på at påvise om et konkret køretøjs emissionsbegrænsende udstyr er funktionelt.

    Undersøgelsen har haft særligt fokus på lastbilers SCR-system (selective catalyst reduction), og om metoder og teknologier kan anvendes på en stillestående lastbil, som bliver undersøgt ved en vejsidekontrol.

Undersøgelserne er foretaget med henblik på at udvikle mere effektive håndhævelsesmetoder fremadrettet. 

 
Rapport

Plume Chasing – A way to detect high NOx emitting vehicles

Showing the possibility of using a plume chasing device as a screening tool to detect high emitters during driving.

Rapport

Stationary NOx Measurements - A way to detect high NOx emitting vehicles

Using mobile or stationary measurements to identify unusual high emissions during standstill periods.