Nu kan der afgives bud på inddrivelse af ubetalte parkeringsafgifter til udenlandske køretøjer

Publiceringsdato: 14/07/2020
Kun 17 procent af parkeringsafgifter udstedt til udenlandske kørertøjer det seneste halvandet år er betalt. Det skal der nu rettes op på gennem international inkasso.

Det er svært at inddrive gæld fra ubetalte parkeringsafgifter udstedt til udenlandske køretøjer.


Færdselsstyrelsen skal nemlig have adgang til adresseoplysninger på ejer eller bruger af det køretøj, som parkeringsafgiften er udstedt til, og det er ofte en tung og kompliceret proces at fremskaffe disse oplysninger. 


Uden oplysningerne kan styrelsen hverken starte opkrævningsproceduren eller oversende fordringerne til Gældsstyrelsen, og derfor skal der nu findes en international inkassovirksomhed til at inddrive gælden.


Inkasso-opgave i udbud


Fra 1. januar 2019 og frem til og med 30. juni 2020 har Færdselsstyrelsens parkeringskorps udskrevet 7.050 parkeringsafgifter, hvoraf de 6.031 er udskrevet til udenlandske køretøjer.


Men hvor godt 77 procent af afgifterne udskrevet til danske køretøjer er betalt, gør det samme sig kun gældende for små 17 procent af parkeringsafgifterne udstedt til udenlandske køretøjer.


Det skal der nu rettes op på, og inkasso-opgaven er netop sendt i udbud.

Parkeringskorps langs motorvejsnettet


Færdselselsstyrelsnes parkeringskorps blev oprettet pr. 1. januar 2019 og overtog samtidig opgaven med at føre kontrol med parkering på de statslige rastepladser langs det danske motorvejsnet.


Parkeringskorpset fører kontrol med, at alle køretøjer overholder alle gældende parkeringsregler og har særligt fokus på reglen om, at et køretøj maksimalt må befinde sig på en rasteplads i 25 timer ad gangen.


Ved overtrædelse af parkeringsreglerne, udsteder parkeringskorpset en parkeringsafgift på henholdsvis 2.040 kroner til lastbiler og 510 kroner til personbiler

Har du spørgsmål til udbuddet?

Alle henvendelser skal rettes til Mercell. Det gør du ved at gå til udbudsmaterialet på Mercells hjemmeside, melde din interesse og registrere dig.