Christoffer Askman

Udskydelse af nye energi- og miljøkrav til taxier m.v.

Publiceringsdato: 02/07/2020
Færdselsstyrelsen har udarbejdet en bekendtgørelse, der udskyder de nye energi- og miljøkrav til taxier m.v.

Den nye bekendtgørelse ændrer i bekendtgørelse nr. 1509 af 13. december 2018 om energi- og miljøkrav til taxier m.v., som ændret ved bekendtgørelse nr. 715 af 9. juli 2019. 

Ændringen udskyder fristen for hvornår biler, som i Køretøjsregisteret er registreret til anvendelsesformerne, som nævnt i bekendtgørelsens § 1, stk. 1 og 2, første gang i perioden fra den 11. juli 2019 og senest den 30. juni 2020, skal opfylde de nærmere angivne energi- og miljøkrav. Ændringen udvider perioden således, at den nu omfatter biler, som første gang er registeret fra den 11. juli 2019 og senest den 31. december 2020. 

Ligeledes er perioden for hvornår biler, som i Køretøjsregistret er registeret til anvendelsesformerne, som nævnt i bekendtgørelsens § 1, stk. 1 og 2, første gang den 1. juli 2020 eller senere, skal opfylde energi- og miljøkravene udskudt. Perioden ændres til at være fra den 1. januar 2021 eller senere. 

Baggrunden for denne udskydelse er for det første, at der har været en ændring af målemetoden, som indebærer, at en række bilmodeller, der tidligere opfyldte de skærpede energi- og miljøkrav, ikke længere opfylder disse. For det andet har taxibranchen, som følge af covid-19, oplevet betragtelige økonomiske konsekvenser, hvorfor udskydelsen skal bidrage til at branchen får mulighed for at komme på fode igen inden implementering af de strammere energi- og miljøkrav. 

 

Bekendtgørelsen regulerer udelukkende biler, der registreres første gang i Køretøjsregistret til erhvervsmæssig persontransport. Biler, der allerede er registreret til erhvervsmæssig persontransport, er godkendt ud fra dagældende regler på registreringstidspunktet og kan dermed fortsat benyttes.

 

Ændringsbekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2020. 

Bekendtgørelse

BEK nr 1509 af 13/12/2018

Bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v.

Gældende fra

01/01/2019

BEK nr 1509 af 13/12/2018 Bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v.