Colourbox

Færdselsstyrelsen inviterer til dialog med overenskomstparterne på vejtransportområdet

Publiceringsdato: 27/08/2020
Tæt dialog med overenskomstparterne er med til at sikre styrelsens forudsætninger for tilrettelæggelse og implementering af nye rammevilkår for løn og omkostningsniveau, der skal gælde for danske og udenlandske virksomheders kørsel på danske veje.

Tirsdag d. 9. juni 2020 blev lovforslag L-185 om fastlæggelse af et omkostningsniveau i forbindelse med udførelse af visse former for vejtransport vedtaget. Formålet med et defineret omkostningsniveau er at skabe ensartede vilkår for aflønning af såvel danske som udenlandske virksomheders kørsel i Danmark.

 

Omkostningsniveauet skal defineres med udgangspunkt i de mest repræsentative landsdækkende overenskomster på området. Som led i at sikre fair konkurrencevilkår og ensartet aflønning ønsker Færdselsstyrelsen dialog med branche- og fagorganisationer på vejtransportområdet om lovændringen.

 

Færdselsstyrelsen vil snarest tage kontakt til de relevante parter.

 

Færdselsstyrelsen vil desuden gerne invitere andre relevante organisationer på området til et dialogmøde. Hold derfor øje med styrelsens hjemmeside for tidspunkt for dette møde.

 

Færdselsstyrelsen forventer at sende bekendtgørelsesændringerne i offentligt høring medio oktober 2020.