Colourbox

Forlængelse af fristen for indregistrering af restkøretøjer i 4 måneder fra 1. september 2020

Publiceringsdato: 18/08/2020
Færdselsstyrelsen har på baggrund af en udtalelse fra Kommissionen forlænget fristen for indregistering af køretøjer med restkøretøjstilladelse, på trods af manglende overensstemmelse med krav, der trådte i kraft den 1. september 2019.

Kommissionen har udtalt, at medlemsstaterne som følge af COVID-19-situationen selv igennem modifikation af egen lovgivning skal håndtere problemer i forhold til indregistering af restkøretøjer, som kan være opstået i forbindelse med nedlukningen af de enkelte medlemsstater. Det vil sige, at fristen for at indregistere køretøjer der allerede har opnået tilladelse til at blive indregistreret som restkøretøjer på baggrund af nye krav, der er trådt i kraft den 1. september 2019, kan forlænges.

 

Færdselsstyrelsen udskyder fristen for hvornår køretøjer med tilladelse til at blive indregistreret som restkøretøjer på baggrund af nye krav, der er trådt i kraft den 1. september 2019, kan indregistreres, med 4 måneder fra den 1. september 2020 og frem til den 31. december 2020.

 

Forlængelsen af fristen er begrundet i den helt særlige situation som følge af COVID-19, hvorved det danske samfund i en periode lukkede ned og bilsalget i dne periode oplevede en markant nedgang.

 

Færdselsstyrelsen vil oprette en stelnummerliste på vores hjemmeside, hvor de køretøjer, hvor fristen for indregistering er forlænget med 4 måneder, svarende til den periode hvor bilsalget har været væsentligt påvirket af nedlukningen, fremgår.

 

Såfremt et eller flere køretøjer ønskes tilføjet til listen på hjemmesiden, skal vedhæftede stelnummerliste udfyldes af fabrikanten eller dennes repræsentant, og sendes til info@fstyr.dk. Det skal fremgå hvor mange køretøjer, der har fået tilladelse til indregistrering, selvom køretøjerne ikke stemmer overens med krav, der trædte i kjraft den 1. september 2020, og som endnu ikke er indregistreret. Det skal ligeledes fremgå under hvilket sagsnummer køretøjet er behandlet og har fået meddelt tilladelse.
Ansøgning

Stelnummerliste til ansøgning om forlængelse af registrering af restkøretøjer

Stelnummerliste for ansøgning om tilladelse til at få forlænget fristen for indregistrering.