Colourbox

Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af kørekortbekendtgørelsen

Publiceringsdato: 14/08/2020
Færdselsstyrelsen har sendt udkast til bekendtgørelse om ændring af kørekortbekendtgørelsen i høring. Høringsfristen er den 7. september 2020.

På baggrund af et nyt direktiv fra EU, som ændrer i tredje kørekortdirektiv, foretages nedenstående ændringer i kørekortbekendtgørelsen:

 

Påtegning af kode 78

Som reglerne er nu, får man påført kode 78 på sit kørekort, hvis man gennemfører en praktisk køreprøve i et køretøj med automatgear, undtagen hvis man erhverver kørekort til kategori C, C/E, D eller D/E i et køretøj med automatgear, og ansøgeren allerede har kørekørt til et køretøj med manuelt gear i en af følgende kategorier: B, B/E, C, C/E, C1, C1/E, D, D/E, D1 eller D1/E.

 

Pr. 1. november 2020 ændres dette til, at hvis man tidligere har bestået en praktisk prøve i ethvert andet køretøj med manuel gearkasse, vil man ikke få kode 78 på sit kørekort, hvis man senere vælger at gennemføre en praktisk køreprøve i enhver anden kørekortkategori med automatgear.

 

Slagvolumen for kategori A2-køretøjer

De nugældende regler indebærer, at hvis en kategori A2-motorcykel drives af en forbrændingsmotor, skal motorens slagvolumen være på mindst 400 cm3 ved en praktisk køreprøve.

 

Fra den 1. november 2020 ændres dette, således at slagvolumen fremadrettet skal være på mindst 2503 ved en praktisk køreprøve.

 

Digitalt kørekort

Endvidere ændres bekendtgørelsen, så det bliver muligt, som supplement til det fysiske kørekort, at gøre brug af et digitalt kørekort via en app under kørsel i Danmark.

 

Oplysningerne til kørekort-appen stammer fra kørekortregistret, og det er derfor en forudsætning, at man er i besiddelse af et gyldigt kørekort for at kunne anvende det digitale kørekort.

 

Kørekort-appen gælder alene til dokumentation for indehaverens kørekort under kørsel i Danmark.

 

Kørekort-appen, der ejes og administreres af Digitaliseringsstyrelsen, er gratis at downloade.